Gilles Rolland, EGC Project Director i Eiffage, og Anton Husøy, Direktør Transportation i AFRY.
Gilles Rolland, EGC Project Director i Eiffage, og Anton Husøy, Direktør Transportation i AFRY. (Foto: AFRY)

Vant prosjekteringen av parsell 2 på E18 Langangen – Rugtvedt

Den franske entreprenøren Eiffage og konsulentselskaspet AFRY fortsetter samarbeidet om detaljprosjekteringen også på parsell 2 på strekningen.

I 2020 vant AFRY oppdraget med å detaljprosjektere parsell 1 og 3 på den 17
km lange strekningen E18 Langangen - Rugtvedt. Nå er også parsell inkludert i samarbeidet.

Fortsetter samarbeidet

Parsell 2 består av en firefelts motorvei mellom Lanner og Kjørholt i Porsgrunn
kommune. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen
gjennom Porsgrunn.

Veiprosjektet er et av de første i Norge til å bruke CEEQUAL, og
målet er å oppnå EXCELLENT nivå. AFRY har vunnet oppdraget i konkurranse med
andre ledende aktører.

– Vi er stolt av at Eiffage har valgt å fortsette samarbeidet med AFRY og at vi nå får
tilliten til å detaljprosjektere hele E18 Langangen - Rugtvedt prosjektet, et av de
største samferdselsprosjektene som pågår i Norge akkurat nå, sier Anton Husøy, som er direktør innen Transportation i AFRY

Nå inngår den franske entreprenøren Eiffage og AFRY nytt samarbeid om detaljprosjekteringen av parsell 2 på samme strekning. Foto: AFRY

Optimaliseringsfasen har gitt resultater

I perioden 2020-2022 har Eiffage og AFRY sammen med Asplan Viak gjennomført en
optimalisering- og reguleringsprosess av arbeidsomfanget for parsell 2. Dette har ført
til en beslutning om å gå fra tre kortere tunneler til en ny, sammenhengende og lenger
tunnel og et mer komplekst veisystem ved Rv. 36 Skjelsvikdalen.

– Vi opplever Eiffage som en kompetent og seriøs entreprenør. Vi har et tett samarbeid
med Eiffage, og gjennom dem, med Nye Veier, Porsgrunn kommune og andre
involverte, sier Husøy.

Etter planen skal hele strekningen være ferdigstilt i begynnelsen av 2026.

Prosjektet er fullstendig modellbasert

Prosjektet er 100 prosent modellbasert og det stilles store krav til geometrisk representasjon og informasjon i modellene for å kunne ivareta kvalitet og kontroll.

Digitale verktøy har vært sentrale for å kunne visualisere og formidle informasjon fra
modeller til praksis og virkelighet. Her har AFRY blant annet brukt Site Vision (AR) som
har gitt stor verdi i formidling av fremtidig situasjon.

Les også

Forsiden akkurat nå