Vakre Vegers pris til fv 98 Ifjordfjellet

Ifjordfjellvegen er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje, heter det i juryens begrunnelse.

Redaksjonen Våre Veger
25. jan. 2017 - 08:43

-Juryen finner Ifjordfjellvegen som et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser, sier huryen som har utpekt vegstrekningen til å få Vakre Vegers Pris for 2016.

Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet. Veganlegget gir en tilleggsdimensjon til den storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn når det er finvær.

 

Detaljkvaliteter og linjeføring

Den nye vegen er vakrere enn den gamle - gamlevegen lå dypere i terrenget, men uten den gjennomførte målestokken og kontinuerlige linjeføringen i nyanlegget. Gjennom en finstemt justering av veglinja er det i stor grad unngått behov for snøskjermer. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til det naturlige sideterrenget.

Masser av stedlig knust rød sandstein er anvendt som en detaljkvalitet i toppmassene på deler av fyllingsskråningene. På deler av strekningen ligger det samiske kulturminner som det er tatt hensyn til ved den endelige plasseringen av veganlegget.

 

Bygget om gjennom fem år

Ifjordfjellet er et viddepreget fjellområde i Lebesby, Gamvik og Tana kommuner i Finnmark. Fylkesveg 98 går over fjellet og hovedutfordringen for å sikre helårs framkommelighet er snø.

I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 km. Utfordringene med snø er løst ved å heve veglinja, slik at vinden feier vegbanen fri for snø. En slik endring er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høgfjellslandskap.

Riksveg 3 i Østerdalen og Carl Berners plass i Oslo var også med i konkurransen om Vakre Vegers Pris i 2016, og fikk hederlig omtale.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.