Naboklager har gjort at kommunen nå har stanset monteringen av den nye asfaltfabrikken på Ormsundkaia i Oslo.
Naboklager har gjort at kommunen nå har stanset monteringen av den nye asfaltfabrikken på Ormsundkaia i Oslo.

Utsetter oppstart av asfaltfabrikk på Ormsundkaia

Oslo Kommune, Plan- og byningsetaten har etter en klage gitt NCC stans i arbeidet med oppføringen av asfaltfabrikk på Ormsundkaia i Oslo.

Plan- og bygningsetaten skal behandle klagen og gitt NCC stans i arbeidet under saksbehandlingstiden.

- Vi vil selvfølgelig stanse arbeidet med å montere anlegget og vil avvente Plan- og bygningsetatens saksbehandling, sier asfaltdirektør Joar Caspersen.

NCC fikk før oppstart av arbeidet med å etablere fabrikken alle nødvendige tillatelser fra både Oslo kommune og Fylkesmannen.

NCC får med stansen en stor utfordring med å løse de asfaltoppdragene som ligger i produksjonsplanen, men må selvfølgelig forholde seg til det vedtaket som foreligger.

- Vi jobber nå med å finne andre løsninger slik at våre kunder ikke blir skadelidende, sier Caspersen.


Forsiden akkurat nå