Omtrent slik vil Ulleålkrysset se ut i oktober 2019. Da blir det ingen trengsel i rushtiden slik det er i dag. (Bilde: Statens vegvesen)
Denne gamle, slitte brua har snart gjort jobben sin. En moderne stålkassebru med spenn på opptil 37,5 meter overtar jobben. (Bilde:  Anders Haakonsen)

Uhyre jevnt på Ullevålkrysset

Mindre en en promille skiller de to laveste anbudene på ny gang/sykkelvegbru i Ullevålkrysset i Oslo! HAB Construction fra Bærum vil ha 155 323 010 kroner og 21 øre for jobben. HAG Anlegg fra Grimstad vil ha 155 453 540 kroner.

Bak de to i teten er det ikke jevnt. Consto fra Tromsø er på 3. plass med et anbud på 170,1 millioner kroner, foran Implenia (175 mill.), NCC (183,6 mill.) og Veidekke (194,1 mill.).

I Ullevålkrysset møtes Sognsveien og Ring 3, også kjemt som riksveg 150. Over krysset går det en gammel, slitt og smal bru for myke trafikanter. Den skal erstattes med en moderne stålkassebru som kan avvikle trafikken på en effektiv måte.

Den nye brua får slakere stigninger enn den som er nå, og blir dermed lengre. Total brulengde blir 290 meter fordelt på 18 spenn. Det lengste går over Ring 3. Det blir 37,5 meter langt. Det nest lengste går over Sognsveien. Det blir 10 meter kortere.

Syklistene får en tre meter bred sykkelbane til disposisjon, fotgjengere får et 2,5 meter bredt fortau.

Rampene får en samlet lengde på 116 meter. De skal ligge på EPS-fyllinger.
Oppdraget omfatter også en liten sideforskyving av Sognsveien mellom Ullevålkrysset og rundkjøringen ved T-banestasjonen - en strekning på ca. 200 meter.

Prisene kan virke høye når man tar størrelsen på brua i betraktning, men byggherren er ikke sjokkert. Det er flere forhold mye som driver prisene opp. Mange kabler blir berørt av anlegget, fundamenteringen blir kostbar, og trafikken vil sette begrensninger på anleggsarbeidet. Stenging av Ring 3 på dagtid blir ikke aktuelt.

Den nye brua er prosjektert av Efla. Den skal stå ferdig i oktober 2019.

Forsiden akkurat nå