Slik vil det se ut i Mælagata neste år. I dag er tilbudet til myke trafikanter bedrøvelig.
Slik vil det se ut i Mælagata neste år. I dag er tilbudet til myke trafikanter bedrøvelig. (Foto: Statens vegvesen)

Tveito Maskin kan få jobb i nabokommunen

Tveito Maskin fra Lunde i Nome har gitt lavest pris på ombygging av to gater i Skien. Ytterligere fire entreprenører deltar i konkurransen. Anbudet som gir ledelse, er på 43,9 millioner kroner.

Nome er nabokummune til Skien. Konkurransen domineres av entreprenører som har kort veg til anleggstedet. Disse følger på plassene bak lederen:
 Carl C. Fon fra Sandefjord                      47,7 mill.
Veidekke                                                   51,6 mill.
Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord       54,7 mill.
Arne Olav Lund fra Larvik                        62,4 mill.

Byggeleder Frank Lüdke er fornøyd med anbudene. - Prisnivået er omtrent som ventet, og de to laveste prisene ligger i litt i underkant av overslaget, sier han.

Innen 21. juni 2019 må anlegget være fullført, men Lüdke utelukker ikke at det kan skje tidligere. Entreprenørene konkurrerer ikke bare på anbudspris. Det blir også gitt en bonus på 50 000 kroner pr. dag for tidlig ferdigstillelse.

Det er Mælagata og Amtmand Aalls gate nord for sentrum som skal byges om. Strekningen som berøres av utbedringen er ca. to km lang. Oppdraget dreier seg først og fremst om å bedre forholdene for myke trafikanter.

Langs Mælagata skal det anlegges gang/sykkelveg over en strekning på ca. 900 meter. Den kommer på vestsiden av kjørebanen.

Langs den delen av Amtmand Aalls gate som inngår i prosjektet, er det har allerede gang/sykkelveg, men den er i dårlig forfatning. På rabatten som skiller den fra kjørebanen er det trær. Røttene til disse har ført til store sprekker i asfalten.

Nå skal trærne felles og gang/sykkelvegen bygges opp på nytt. Etterpå blir det ny beplantning med en annen tresort.

Kjørebanen er også i dårlig forfatning i Amtmand Aalls gate. Avretting av overbygningen og legging av ny asfalt inngår i entreprisen.

Det skal også etableres en kort vegstump som vil gi forbindelse mellom de to gatene. Den vil lede mye gjennomgangstrafikk vekk fra boligområder langs Mælagata.

Forsiden akkurat nå