Fra tunnelrehabiliteringen av Brynstunnelen i Oslo, som sto ferdig i vår.
Fra tunnelrehabiliteringen av Brynstunnelen i Oslo, som sto ferdig i vår. (Illustrasjonsfoto: Jarle Skoglund)

Tunnelrehabilitering blir 5,7 milliarder kroner dyrere enn antatt

Arbeidet med å utbedre 200 tunneler over hele landet ble i 2013 beregnet til å koste 14,3 milliarder kroner. Nå er prisen beregnet til 20 milliarder.

Tunneler med en lengde på over 500 meter på riksveinettet skal utbedres fram mot 2021/2022.

Avdelingsdirektør for tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet, Claus K. Larsen, bekrefter kostnadssprekken overfor Byggeindustrien.

– Nå er kostnadene beregnet til cirka 20 milliarder kroner for tunnelrehabiliteringen på landsbasis, noe som betyr en kostnadsøkning på om lag 40 prosent, sier Larsen.

Han legger til at Statens vegvesen i 2013 kalkulerte med en prisusikkerhet på minus 10 til pluss 45 prosent.

– Ut ifra denne kalkylen kan vi si at kostnadsøkningen er innenfor beregnet overslag. Men vi tar selvsagt dette på alvor og har satt i gang et arbeid som skal gå igjennom enkeltprosjektene for å se etter mulige besparelser, sier Larsen.

(©NTB)

Forsiden akkurat nå