Samferdselsdepartementet har mmottatt rapporten fra Statens vegvesen om tunnelsikkerhet.
Samferdselsdepartementet har mmottatt rapporten fra Statens vegvesen om tunnelsikkerhet. (Foto: Samferdselsdepartemnetet)

Tunnelrapporten fra Statens vegvesen viser ulik håndtering av regelverket

Retningslinjene for inspeksjonsintervall og –metode er vurdert forskjellig i ulike deler av Vegvesen-organisasjonen. Samtidig er det avdekket mangler i retningslinjene.

Det er noe av innholdet i rapporten som statens vegvesen nå har overlevert til Samferdselsdepartementet.  Det var departementet som ba om en redegjørelse om gjeldende rutiner for å avdekke og forebygge hendelser med steinnedfall i tunneler, lik de som oppstod 29. og 30. juli i Trodal- og Fjærlandstunnelen. 

Statens vegvesen slår fast at deres 600 tunneler i all hovedsak inspiseres regelmessig og målrettet, og i samsvar med retningslinjer som bidrar til et høyt sikkerhets- og fremkommelighets-nivå.

Samtidig innrømmer de at retningslinjene for inspeksjonsintervall og –metode er vurdert forskjellig. I region vest ble årlig inspeksjon og bergrensk hvert femte år vurdert
som en likeverdig eller bedre løsning enn hovedinspeksjon med bergrensk hvert femte år.

– Det kan ikke med sikkerhet si om nedfallene i sommer kunne vært hindret med lik praktisering av inspeksjonsintervall, men vi går gjennom og etablerer en samordnet praksis for inspeksjoner for hele landet, sier Statens vegvesen i rapporten.

– Vi har avdekket noen mangler i retningslinjene som vil bli rettet, hovedsakelig i kravbeskrivelser for årlige enkelinspeksjoner, nødvendig kompetanse for deres utførelse, og dokumentasjon av disse. Tydeliggjøring av retningslinjene vil kunne gjøre det lettere for byggeledere å kontrollere at krav er oppfylt. Implementering av justerte krav i driftskontrakter vil gi bedret vurderingsgrunnlag og mer effektiv utførelse av sikkerhetsvurderinger og tiltak, skriver de.

Samferdselsdepartementet skal nå oversende rapporten til Vegtilsynet. De vil se nærmere på rapporten og komme med eventuelle merknader.

– Vi tar sikkerhet på alvor. Derfor sender vi rapporten til Vegtilsynet. De har ansvaret for å føre tilsyn med norske veier, og kan dette. Deres svar og merknader blir viktige for oss i den videre oppfølgingen overfor Statens vegvesen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også

Forsiden akkurat nå