Finsåstunnelen på 2412 meter er den lengste av de tre tunnelene som skal rehabiliteres.
Finsåstunnelen på 2412 meter er den lengste av de tre tunnelene som skal rehabiliteres. (Foto: Google Maps)

Tunnelprosjektet i Årdal: B&G klager på fylkets vedtak og varsler erstatningskrav

Bertelsen & Garpestad mener det ikke finnes rettslig grunnlag for å avlyse konkurransen.

15. september meldte Vestland fylkeskommune at konkurransen om å få oppgradere tre tunneler på fylkesvei 53 i Årdal var avlyst.

Nå varsler Bertelsen & Garpestad (B&G) at de klager på avgjørelsen, og at det vil komme erstatningskrav hvis vedtaket opprettholdes.

B&G skriver dette i en pressemelding: «BG er av den klare oppfatning at det ikke foreligger rettslig grunnlag for å avlyse konkurransen, og har inngitt klage der vi ber VLFK om å trekke avlysningsbeslutningen og gjenoppta konkurransen

Les også

Varsler «betydelig» erstatningskrav

I klagen har BG også varslet krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse dersom avlysningen ikke trekkes, og kravet vil kunne bli betydelig.

– Vi forventer at klagen fører fram, sier daglig leder i B&G, Øyvind Langemyr, i meldingen.

– Vi har aldri vært borti en tilsvarende saksbehandling tidligere, og vi er forundret over at en offentlig oppdragsgiver kan opptre på denne måten, sier han.

B&G mener at vilkårene for avlysing ikke er oppfylt. Firmaet mener at fylkets begrunnelse viser at terskelen for avlysning i denne saken er lagt betydelig lavere enn det rettspraksis gir grunnlag for. 

– Det faktum at VLFK faktisk gjennomførte ny evaluering i juli gjør at det ikke er mulig å forstå begrunnelsen i avvisningsbrevet om at en slik ny evaluering ikke er mulig. Gjennom evalueringen i juli viste man jo nettopp det motsatte, sier Langemyr i pressemeldingen.

B&G viser til Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Fosen-Linjen-saken. Dersom Vestland fylke mente at tolkningen av kravet var usikker basert på tingrettens premisser, hadde Vestland anledning til å anke saken. Når fylkeskommunen har valgt å legge tingrettens avgjørelse til grunn, kan det ikke hevdes i ettertid at det skal foreligge rettslig usikkerhet, skriver B&G i pressemeldingen, og viser til den nevnte Fosen-Linjen-saken.

B&G viser også til at Vestland som begrunnelse for avlysningen opplyser at det har oppstått endrede forutsetninger underveis i konkurransen, og det gjelder deponiforhold og rasfare i det planlagte deponi- og riggområdet.

Les også

Hvorfor tema nå?

B&G mener at påstandene ikke er dokumentert eller underbygget, og ikke kan være en begrunnelse for en saklig avlysning av konkurransen.

B&G har også vansker med å forstå hvorfor disse forholdene nå plutselig har blitt et tema, etter at denne anskaffelsen har pågått siden desember 2019.

«Evaluering og ny tildeling til BG forelå så sent som 8. juli 2020, uten at det på dette tidspunktet var ytret noen som helst bekymringer knyttet til hverken manglende deponikapasitet, eller rasfare. BG stiller derfor spørsmål ved hva som har endret seg frem til 14. september 2020, foruten at VLFK mottok klage fra Flage Maskin den 17. august 2020», skriver B&G i pressemeldingen.

B&G er dermed klart uenig med Vestland fylke i at de totale forsinkelsene i anskaffelsen gir fylket rett til å avlyse:

– Tiden som er medgått til gjennomføring av en klageprosess etter anskaffelsesregelverket ikke vil aldri utgjøre en vesentlig endring. Dersom domstolenes saksbehandlingstid skulle innebære at klager mister sin mulighet til å tildeles kontrakten, ville leverandørenes prosessuelle rettigheter etter anskaffelsesverket bli en illusjon, sier Langemyr i pressemeldingen. Det ville være i strid med håndhevelsesdirektivets krav til nasjonale håndhevelsesprosedyrer, hevder B&G.

B&G skriver også dette: «I likhet med våre konkurrenter bruker BG årlig store ressurser å på delta i offentlige anbudskonkurrranser. Vi aksepterer selvsagt at vi ikke alltid når frem i de konkurransene vi deltar i, men vi forventer at det offentlige følger sine egne spilleregler. De reglene er åpenbart ikke fulgt i denne saken

Les også

Forsiden akkurat nå