Eirik Spilling og Tommy Stangeland ser frem mot et godt samarbeid i Lyngdal.
Eirik Spilling og Tommy Stangeland ser frem mot et godt samarbeid i Lyngdal.

TT Anlegg med på laget som skal bygge E39 Lyngdal

TT Anlegg blir en del av storprosjektetE39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt200 millioner kroner.

– Det er en solid kontrakt som gir oss en forutsigbarhet fremover. Vi er en
prestasjonsorientert bedrift som liker å strekke oss mot nye mål. Det å samarbeide med
Stangeland og bygge vei for Nye Veier, er noe vi ser frem til, sier selskapets markedssjef,
Eirik Spilling.

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland signerte 18. oktober kontrakt med Nye Veier for åbygge E39 mellom Herdal og Røyskår. Første spadetak er allerede tatt, og
anleggsaktiviteten er i gang.

Det er Implenia som skal drive tunnel og bygge bru, mens Stangeland har ansvaret for alt
arbeid ute, inkludert massetransport fra tunnel.

– Vi mener det gir god verdi inn i prosjektet å ha med seg lokal kompetanse når vi er på
reisejobber, sier Tommy Stangeland. Stangeland maskin og TT anlegg kjenner hverandre
godt, og vi står for de samme verdiene, sier han.

Den nye firefelts motorveien mellom Herdal ogRøyskår skal bygges fra begge retninger.
Stangeland maskin har sin hovedaktivitet i Herdal, mens TT anlegg skal arbeide fra vest
ved Røyskår.

Forsiden akkurat nå