E6 ved Sluppen skal være den mest belastede veistrekningen i regionen, med 47.500 passerende kjøretøy i døgnet.
E6 ved Sluppen skal være den mest belastede veistrekningen i regionen, med 47.500 passerende kjøretøy i døgnet. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Trym Anlegg får også bygge andre del av Sluppen-krysset på E6 i Trondheim    

Den trinnvise ombyggingen av Sluppen-krysset fortsetter.

I prosjektet E6 Sluppen (Fase 1) er byggherre Vegvesenet nå kommet til parsellen Holtermanns veg ved Siemens - Metrobuss og GSV.

Her er nå Trym Anlegg innstilt til jobben.

Tilbudene på dette oppdraget så slik ut:

Entreprenør Kontrollregnet tilbudssum i mill. kr. eks. mva.
Trym Anlegg 46,7
Solberg Maskin 48,5
Grunnarbeid Entreprenør 51,1
Søbstad 51,4

Entreprisen er andre del av ombyggingen av E6 Sluppenkrysset. Fra før er del 1 av ombyggingen av krysset ferdig , og det handlet først og fremst om breddeutvidelse av E6 og bygging av prefabrikkert kulvert under europaveien.

Del 2 omfatter følgende:

 • Ny prefabrikkert gang- og sykkelkulvert under Holtermanns veg
 • To Meterobussholdeplasser med gatevarme
 • Gang- og sykkelvei
 • Støttemurer, spunt, styrt boring for VA og grøntarbeider for hele
  prosjektområdet

Trafikkmengden setter høye krav til en god gjennomføring. Den nye gang- og sykkelveien og kulverten vil ligge like utenfor et nedlagt avfallsdeponi i Fredlydalen. Graving for anlegget kan komme i berøring med randsonen av deponiet.

Noen av mengdene i oppdraget:

 • 4700 m3 jordmasser hvorav noe sterkt forurenset
 • 4200 m3 forsterkningslag
 • 420 m2 belegningsstein
 • 800 m2 tørrsteinsmur
 • 300 meter styrt boring
 • 1900 m2 spunt

Arbeidene skal være ferdige 28. oktober i år.

Les også

Forsiden akkurat nå