Ølhammeren fergekai på fylkevei 777, med Jøa i bakgrunnen
Ølhammeren fergekai på fylkevei 777, med Jøa i bakgrunnen (Foto: Google Maps)

Trøndelag fylke vil ha tilbud på drift av tre fergekontrakter

Nå er den såkalte Foldapakken 2021-2023 lyst ut.

Trøndelag fylkes kollektivselskap AtB lyser ut driften av tre fergestrekninger i fylket.

Rederiene inviteres til å gi tilbud på tre pakker:

  • Pakke 1: Ølhammeren-Seierstad
  • Pakke 2: Hofles-Geisnes-Lund
  • Pakke 3: Skei-Gutvik

Tilbyderne kan:

1) Gi tilbud på kun en av pakkene.

2) Gi selvstendige og adskilte tilbud på hver av pakkene.

3) Gi et samlet tilbud for alle pakkene. Dette forutsetter at tilbyderen også har gitt selvstendige og adskilte tilbud på hver av pakkene.

For alle pakkene er det snakk om tre års drift, fra og med 2021 og til og med 2023. To av pakkene har opsjon om ytterligere ett års drift.

Les også

Ølhammeren-Seierstad

Fergesambandet ligger i Namsos kommune og forbinder øya Jøa med fastlandet. Det er i dag rundt 615 innbyggere i Fosnes hvorav tre fjerdedeler er bosatt på Jøa. Med unntak av jord- og skogbruk, er det ikke næringsdrift på Jøa. Øya er derfor avhengig av næringstrafikk til øya når det gjelder håndverkertjenester og annen næringstransport. Denne transporten kommer som regel fra Namsos som er nærmeste tettsted. Det er også mye trafikk mellom Jøa (Seierstad) og fastlandet (Ølhammeren) i forbindelse med kommunale tjenester som hjemmebaserte tjenester.

Sambandet er en del av fylkesvei 777, og drives i dag av FosenNamsos Sjø.

Les også

Hofles-Geisnes-Lund

Dette sambandet består av to del-samband. Hofles-Geisnes forbinder Salsbruket med resten av Nærøysund kommune. Hofles-Lund er hovedforbindelsen over Folda og er raskeste vei til og fra Rørvik fra sør via fylkesvei 769. Geisnes-Lund er en del av fylkesvei 776.

Sambandet drives av FosenNamsos Sjø.

Oppdragsgiver har ensidig opsjon på å forlenge denne kontrakten med inntil et år.

Les også

Skei-Gutvik

Sambandet forbinder kommunen Leka med fastlandet og fylkesvei 17 (Kystriksveien). Kommunesenteret Leknes ligger på øya Leka. De viktigste næringene er fiskeoppdrett og jordbruk.

Sambandet er en del av fylkesvei 771 og trafikeres i dag av Torghatten Trafikkselskap.
Her stiller innseilingen til fergekaiene samt fergekaienes plassering strenge krav til fergestørrelse og manøvrering. Ferjene må blant annet foreta en U-sving inn mot ferjekaiene med begrenset plass i innseilingen.

Også her har oppdragsgiver ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil et år.

Frist for å gi tilbud er 17. februar.

Forsiden akkurat nå