Troms og Finnmark: To driftskontrakter på til sammen 130 km lyses ut
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Troms og Finnmark: To driftskontrakter på til sammen 130 km lyses ut

Den minste er på så lite som 20 kilometer.

Vårt nordligste fylke lyser ut to nye driftskontrakter: Ringvassøya og Rebbenesøya, begge med varighet til høsten 2027.

Driftskontrakt 5432 Ringvassøya omfatter fylkesveiene 863,7910, 7912, 7914 og 7778 på Ringvassøya i Tromsø og Karlsøy kommune.

Veinettet er på 112 kilometer totalt, og ÅDT er på fra 30 til 1200.

Driftskontrakt 5433 Rebbenesøya har et veinett på vel 20 kilometer, og trafikken er på fra 30 til 100 i ÅDT.

For begge kontrakter: Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, i henhold til mengder og enhetspriser for øvrige prosesser og som regningsarbeid i henhold til timepriser for mannskap og maskiner.

Kontraktene gjelder fra 1. september 2022 og ut august i 2027.

Det er en gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder. Opsjon skal avtales mellom partene minst 12 måneder før kontrakten utløper.

Tilbudsfrist er 22. april.

Les også

Forsiden akkurat nå