Forvaltningssystemet gjelder av all digital for hele livsløpet til veganlegget.
Forvaltningssystemet gjelder av all digital for hele livsløpet til veganlegget. (Foto: Colourbox)

Bim i veibygging

Trimble og Triona skal lage forvaltningssystem for Nye Veier

Leveransen skal bestå av en pilotløsning for forvaltning av all digital informasjon i veiprosjektet Ranheim-Værnes – for hele livsløpet til veianlegget.

Løsningen, som benevnes som et AIM-system (Asset Information Management), skal integrere alle BIM-, GIS- og ressursdata, og fungere som et felles forvaltningssystem for veianlegg.

Piloten gjennomføres som ledd i E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag, et anleggsprosjekt Nye Veier har tildelt den spanske entreprenøren Acciona Construction, heter det i en pressemelding fra Trimbles norske avdeling.

Hele livssyklusen til veianlegget

Hovedmålet med pilotleveransen er å ta vare på og forvalte de digitale dataene gjennom hele livssyklusen til veianlegget – fra planlegging, prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen. 

For å realisere prosjektet har partene valgt å benytte eksisterende produkter kombinert med åpne standarder og integrasjonsplattformer. Dette sikrer at løsningen dekker dagens behov samtidig som den fleksibelt kan utvides til å dekke kommende behov - for eksempel utvidelser knyttet til inspeksjon, tilstand, dokumentasjon, hendelser og digital tvilling.

Nytt standardisert dataformat: OpenTNF

Pilotprosjektet kombinerer Trimbles og Trionas respektive standardverktøy Quadri og TNE, slik at BIM-modeller og nettverk med tilknyttede dataobjekter samhandler sømløst. Produktene aksesseres gjennom en enhetlig, sikker integrasjonsplattform. Som en del av leveransen skal det også utvikles en web-portal som lar brukerne se prosjektområdene i egne kartlag og studere de ulike BIM-modellene.

Et viktig element med piloten er forøvrig integrasjonen med den nasjonale vegdatabanken (NVDB), der eksisterende data om vegnettet er lagret. Prosjektet vil også ta i bruk et nytt standardisert dataformat, OpenTNF, og klassifiseringssystemet CoClass.

Forsiden akkurat nå