Adm.dir i Vianova Systems, Idar Kirkhorn.
Adm.dir i Vianova Systems, Idar Kirkhorn. (Bilde: Fotografene Jane & Guro as)

Trimble kjøper norske Vianova Systems

Amerikanske Trimble kjøper Vianova Systems for å utvide sine programløsninger for infrastrukturprosjekter.

Fakta om Vianova Systems

Vianova Systems er en internasjonal pionér og markedsleder i Norden innen programverktøy for samferdselsinfrastruktur. Ved å samarbeide tett med myndigheter og ledende virksomheter i samferdselssektoren tilbyr Vianova Systems teknologiledende verktøy og tjenester som skaper optimale resultater for den enkelte bruker, kunde, partner – og samfunnet. Vianova Systems ble etablert på en modellbasert, tverrfaglig programvarevisjon og har helt siden starten pionért prosjekteringsverktøy med sine i dag 25+ Novapoint-applikasjoner for veg-, jernbane-, sjø- og luftfartsinfrastruktur. Med denne filosofien har Vianova Systems også utviklet sin BIM for infrastrukturløsning Novapoint og Quadri som skaper unike fordeler i infrastrukturprosjekter – gjennom hele infrastrukturens livssyklus. Mer enn 15.000 ingeniører i en rekke land bruker Novapoint til å prosjektere moderne samferdselsinfrastruktur, godt støttet av Vianova Systems dedikerte eksperter. Primærmarkedet er Norden og Nord-Europa. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Trimble (NASDAQ: TRMB) kunngjorde i går at de har kjøpt norske Vianova Systems AS, et programvareselskap som har spesialisert seg på avansert programvare for Building Information Modelling (BIM) av infrastrukturprosjekter i Europa. Økonomiske avtalevilkår er ikke opplyst.

 

Norsk pionerbedrift

Vianova Systems er en pionér i utviklingen av programvare for avansert BIM for infrastruktur – i hele livssyklusen av anleggsprosjekter – på tvers av veg-, jernbane-, sjø- og luftfartsinfrastruktur.

Selskapet tilbyr en portefølje av løsninger for rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer. Løsningene omfatter spesialverktøy for veg, jernbane, VA, anlegg, bruer og tunneler mm. Herunder også avanserte verktøy for geotekniske analyser og modellbasert prosjektsamhandling, prosjekterings- og modellsporbarhet, og automatisert designendring.Vianova Systems kan også vise til store leveranser av forvaltningsløsninger for infrastruktur for nasjonale vei- og jernbanemyndigheter – med mål om å bygge bro over gapet mellom prosjektering, bygging og drift.

 

Mer kontroll på hele prosjektet syklus

Trimble har fokus på å verdiøke sin Constructible Model for å maksimere effektiviteten på tvers av prosjekterings-, bygge- og forvaltningslivssyklusen. Målet er å oppnå et slankere ressurseierskap gjennom hele prosjektets livssyklus.

Trimbles Constructible Model gjør prosjektdeltagerne i stand til å visualisere, sekvensere, oppdage designfeil, samhandle og optimalisere prosessene – og derigjennom redusere antall prosjekteringsfeil og konflikter betydelig, samtidig som man øker nøyaktigheten og kvaliteten på utført arbeid.

Oppkjøpet av Vianova Systems vil utvide Trimbles Connected Site®-portefølje. Dette er en omfattende systemløsning som gir et høyt integrasjonsnivå på prosess- og arbeidsflyten for å optimalisere oppgavene – fra prosjekteringsfasen til ferdig prosjekt. Resultatet er betydelige forbedringer i planlegging, sanntids prosjektledelse og produktiviteten i hele anleggslivssyklusen.

 

Tettere samhandling

– Kombinasjonen av Vianova Systems' BIM-kvaliteter og Trimbles evner til å omgjøre ”byggbarhet” til arbeidsflyt vil optimalisere både anleggs- og prosjektprosessene. Med Vianova Systems kan vi nå levere løsninger for prosjekteiere, ingeniører og entreprenører som gir tettere samhandling i infrastrukturprosjekter, sier Roz Buick, Vice President for Trimbles Civil Engineering & Construction Division.

– Resulterende løsninger vil muliggjøre betydelige effektivitetsgevinster, noe som også vil være en pådriver for større omstilling i anleggsbransjen.

 

Visjon om full digitalisering

– Vianova Systems har en visjon om full digitalisering og samhandling ved hjelp av en helhetlig BIM-modell i både prosjekteringen, byggingen og driften av infrastruktur, sier Idar Kirkhorn, daglig leder for Vianova Systems.

– Sammen med våre løsninger vil Trimbles ledende løsninger for posisjonerings- og arbeidsflytautomatisering øke vår kollektiv evne til å levere Trimbles unike Constructible Modell så tidlig i livssyklusen som mulig. Våre eksisterende kunder vil dra nytte av dette når vi nå fortsetter å utvikle, selge og støtte våre Novapoint- og Quadri-produkter.

Oppkjøpet av Vianova Systems omfatter selskapets heleide virksomheter i Norge, Sverige og Danmark, samt deleide datterselskaper i Benelux og Frankrike. Andre tilknyttede Vianova-selskaper i Norge og internasjonalt er ikke inkludert i oppkjøpet.

 

 

Forsiden akkurat nå