Inntil videre er det trafikk i begge løpene i Tåsentunnelen hele døgnet. Vegvesenet tar sikte på anleggstart 10. juni. Bildet viser østre portal.
Inntil videre er det trafikk i begge løpene i Tåsentunnelen hele døgnet. Vegvesenet tar sikte på anleggstart 10. juni. Bildet viser østre portal. (Bilde: Anders Haakonsen)

Tre vil oppgradere Tåsentunnelen

Tre entreprenører har gitt anbud på oppgradering av Tåsentunnelen i Oslo. Hvor mye de forlanger for jobben er foreløpig ukjent. Vegvesenet benytter to-konvoluttsystemet, og konvoluttene med priser er ikke åpnet ennå.

De tre som deltar i konkurransen er HAB Construction, Peab og Veidekke. Når Vegvesenet vurderer hvem av dem som skal få jobben, teller pris 70 %, organisasjon 15 % og gjennomføring 15 %.

Entrepriseformen som Vegvesenet har valgt betyr at hver entreprenør leverer to lukkete konvolutter. Den ene inneholder pris, den andre en beskrivelse av hvordan man vil organisere og gjennomføre oppgaven.

I første omgang åpnes bare konvoluttene med beskrivelser. I evalueringen som følger får entreprenørene fradrag eller tillegg i prisene avhengig av hvor fornøyd eller misfornøyd Vegvesenet er med beskrivelsene.

Konvoluttene med priser blir ikke åpnet før evalueringen av beskrivelsene er fullført. Grunnen til det er at Vegvesenets folk ikke skal påvirkes av prisene under evalueringen.

Tåsentunnelen inngår i Ring 3. Den har to løp, hvert med en lengde på 1 338 meter.

Tunnelen ble åpnet i 1999 og blir nå oppgradert for å møte kravene i tunneldirektivet. Det er en omfattende jobb. I følge Vegvesenets overslag vil entreprenørarbeidet komme på mellom 150 og 250 millioner kroner.

Det meste av arbeidet må utføres om natten. Da blir et løp stengt. Om dagen blir begge løpene åpne for trafikk i hele anleggstiden, bortsett i juli i år da skal skader i vegoverbygningen skal repareres. Under dette arbeidet kan et løp være stengt hele døgnet. Det øvrige arbeidet blir fullført høsten neste år.

Forsiden akkurat nå