Det meste er gjort ferdig, men de siste asfaltarbeidene, veimerking og planering av sideterreng blir gjort når telen går til våren. På bildet ses nye Baåga bru og Langmoåstunnelen.
Det meste er gjort ferdig, men de siste asfaltarbeidene, veimerking og planering av sideterreng blir gjort når telen går til våren. På bildet ses nye Baåga bru og Langmoåstunnelen. (Foto: Foto Henrik Lissman/Statens vegvesen)

Skanska har forsert byggingen av E6 Helgeland sør 

Tre mil ny E6 åpner mer enn ett år før tiden

Frist for ferdigstillelse var høsten 2021. Nå er det klart at de fire nordligste parsellene av Helgeland sør åpner allerede til sommeren.

Til neste år åpner de fire nordligste parsellene i prosjektet E6 Helgeland sør, mer enn ett år før tiden. Det skriver Vegvesenet i en melding.

Totalt er det snakk om 29 kilometer europavei mellom Mosjøen og Korgfjellet, gjennom tre tunneler og over syv bruer. Lengste tunnel er ca. 900 meter lang og ligger like nord for Mosjøen.

– Frist for ferdigstillelse av disse parsellene er høsten 2021, så vi snakker om en forsering på over ett år. Entreprenør Skanska har virkelig stått på her, sier Vegvesenets delprosjektleder Rainer Smedseng i meldingen.

Utbyggingen er en del av prosjektet E6 Helgeland.

Les også

Ny bruk av gammel vei

Det blir fartsgrense 90 kilometer i timen på stort sett hele det nye veianlegget. Dagens E6 vil bli omklassifisert til fylkesvei, og vil være helt atskilt fra den nye veien fra Mosjøen og opp til Mjåvatnet.

Flere nye tunneler gjør E6 gjennom Helgeland til en radigere opplevelse. Her er Åsbergtunnelen. Foto: Foto Henrik Lissman/Statens vegvesen

– Det gir en ganske annen hverdag for de som bor langs veien. Gamle E6 blir en internvei for lokaltrafikken, og vil også være fin å bruke for gående og syklende. For eksempel kan man ta turen opp til badeplassen på Baågneset, uten å måtte tenke på E6-trafikken, sier Smedseng.

Entreprenør på strekningene er Skanska. De har allerede fullført mesteparten av arbeidet i linja, og anleggsaktiviteten vil derfor være liten gjennom vinteren. Når våren kommer og telen går, skal de legge de siste lagene med asfalt, utføre veimerking og planere sidearealene.

Les også

 

18 kilometer gjenstår

Så snart dette arbeidet er utført vil den nye E6 mellom Mosjøen og Korgfjellet åpne, i løpet av juli 2020.

I tillegg til de fire parsellene nord for Mosjøen omfatter E6 Helgeland sør 18 kilometer ny E6 fra Tosenkrysset og sørover. Her er det Hæhre som er entreprenør. Dato for åpning her er ikke satt, skriver Vegvesenet.

Forsiden akkurat nå