De som kjører Griniveien skal egentlig være glade for at det skal bygges gang- og sykkelvei her. Kjøreveien er svært dårlig, men om et par år eller så er den splitter ny.
De som kjører Griniveien skal egentlig være glade for at det skal bygges gang- og sykkelvei her. Kjøreveien er svært dårlig, men om et par år eller så er den splitter ny. (Foto: Google Maps)

Tre firmaer har gitt tilbud på å bygge ny GS-vei langs Griniveien

Anlegg Øst har laveste pris.

I slutten av mai kom Vegvesenet med nytt prosjekt for bygging av gang- og sykkelvei langs Griniveien i Bærum.

Disse tre har gitt tilbud: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Anlegg Øst Entreprenør 104.321.286
Arne Olav Lund 119.400.980
NRC Norge 145.617.157

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Denne parsellen går fra Oslos vestgrense mot Bærum (Lysakerelva) og østover til Røakrysset.

Sluttfrist er i utgangspunktet satt til 1. november 2025.

Les også

Forsiden akkurat nå