Dette bildet er fra Solavåg. Denne kaia er i dårlig stand.
Dette bildet er fra Solavåg. Denne kaia er i dårlig stand. (Foto: Google Maps)

Tre firma vil bygge nye fergekaier på sambandet Festøya-Solavågen i Møre og Romsdal

Hele prosjektet skal stå ferdig sommeren 2020.

Denne uka var det anbudsåpning for bygging av nye fergekaier på sambandet som går langs E39 over Storfjorden. 

Solavåg fergekai er i dårlig forfatning, og kan ikke brukes av elektriske ferger. 

Dagens kai rives når den nye står ferdig i 2020, og under byggetiden skal vestdelen av dagens kai brukes som hovedkai. Det kan imidlertid være vanskelig å legge til på denne siden når det er dårlig vær og sterk vind, så noen anløp kan bli forsinket eller kansellert.

På Festøy-siden skal betongen byttes ut, og den nye kaia som skal bygges, skal fungere som reserverkai. Denne skal stå ferdig i juni 2020. 

Det er planlagt elektrisk drift på sambandet fra 1. januar 2021, og det er rederiet som  har ansvar for å legge til rette for dette. Det ble tidligere i år kjent at Norled er innstilt på å drifte dette sambandet fra og med 2020.

Disse har levert tilbud: 

Christie & Opsahl:                 124.441.519

Veidekke Entreprenør:         126.880.474

HAK Entreprenør:                  139.837.789

Byggingen av kaiene starter opp så fort kontrakten er signert. 

  Bilde: Google Maps

Forsiden akkurat nå