Foto: Arild Danielsen
Bildet er fra Vegtrafikksentralen i region Sør. Foto: Arild Danielsen
Bildet er fra Vegtrafikksentralen i region Sør. Foto: Arild Danielsen

Tratec fikk viktig oppdrag i Trondheim

Tratec Norcon har nylig signert rammeavtalen som sikrer dem levering av ny programvareplattform på Vegtrafikksentralen i Trondheim.

Fakta om Tratec Norcon

  • Teknologiselskap innen automasjon for offshore, industri, samferdsel og kommunalteknikk. Selskapet leverer styre- og kontrollsystemer basert på PLS og PC. Tratec Norcon sitt hovedkontor er på Vennesla og bedriften har i tillegg et avdelingskontor i Farsund.
  • Leveranser av avanserte styrings- og kontrollsystemer til samferdselssektoren har vært viktig for Tratec Norcon i flere år.
  • Etablert i 1980 som et automasjonsfirma innen olje & gass og prosessindustri. I dag er et av våre store satsningsområder SAMFERDSEL. Hovedkontor på Vikeland i Vennesla og avdelingskontor i Farsund. Totalt 48 ansatte med en omsetning på 66 MNOK i 2013.

Rammeavtalen med Statens vegvesen, region Midt omhandler «Ny programvareplattform og tilhørende tjenester for Vegtrafikksentralen i Trondheim».

 

Omfatter ca 80 tunneler

Denne sentralen overvåker vegnettet i Trøndelag og Møre og Romsdal, og avtalen innebærer at Tratec Norcon i løpet av 36 måneder skal legge om ca. 80 tunneler på ny programvareplattform inkludert nytt brukergrensesnitt for operatørene på vegtrafikksentralen. I tillegg skal Tratec Norcon ivareta drift og ettersyn av systemet, samt utvikle nye applikasjoner for vegtrafikkanlegg som skal innlemmes i systemet i løpet av avtaleperioden.

Tidligere i år signerte selskapet rammeavtale også med Statens vegvesen i region sør for tjenester tilknyttet kontroll og overvåkningssystemet på Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

 

Totalt åtte anbydere på jobben

Konstituert seksjonsleder Svend Inge Ræder på VTS Region Midt-Norge ser frem til et spennende og kreativt samarbeid med Tratec Norcon.

-Fra tidligere prosjekter så vet vi at de har meget dyktige og engasjerte systemspesialister som liker utfordringer. Vi føler oss dermed sikre på at vi får en leverandør som ivaretar våre behov for å overvåke og styre tunneler på en brukervennlig og sikker måte, sier Ræder.

Tratec Norcon vant oppdraget i sterk konkurranse med sju andre tilbydere. Rammeavtalen er på tre år med mulighet for forlengelse til 5 år.

 

Forsiden akkurat nå