Oslo  20171215.Forslag til nye bomringer. For E6 (OR12) fjernes dagens bomstasjoner i Ulvensplitten og Rv 190 Strømsveien. Disse erstattes av en ny bomstasjon på E6 øst for Smallvollveien som dekker begge kjøreretninger. Endret plassering har ingen trafikale konsekvenser. OR12.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20171215.Forslag til nye bomringer. For E6 (OR12) fjernes dagens bomstasjoner i Ulvensplitten og Rv 190 Strømsveien. Disse erstattes av en ny bomstasjon på E6 øst for Smallvollveien som dekker begge kjøreretninger. Endret plassering har ingen trafikale konsekvenser. OR12.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Trafikken gjennom bomringen i Oslo har falt 5 prosent

Etter tre måneder med betydelig høyere priser i bomringen i Oslo er antall passeringer redusert med 5 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2016.

– Fram til fjerde kvartal er det en marginal økning i antall passeringer sammenlignet med 2016. Etter innføring av tids- og miljødifferensierte takster fikk vi en markant nedgang i trafikkvolumet. Totalt for 2017 ble det en nedgang på 1,3 millioner passeringer sammenlignet med 2016, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

På dagene med rushtidsavgift viser tallene en reduksjon på 3,7 prosent i timene med rushtidsavgift mellom klokken 6.30 og 9.

– Vi ser en økning i trafikken i halvtimen fra klokken 6, før rushtiden begynner på morgenen, på 8,2 prosent, sier Larsen.

I halvtimen etter rushtidsavgiftsperioden, er trafikkvolumet fortsatt på et lavere nivå med en nedgang i trafikken på 3,1 prosent.

Det blir også færre dieselbiler på veiene i Oslo. Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7 prosent til 47 prosent i Oslo fra april til desember. Samtidig øker andelen passeringer med nullutslippsbiler fra 10,2 til 13 prosent.

I bomringen i Oslo ble det fra 1. oktober innført tids- og miljødifferensierte takster slik at det koster 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden, mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush.

(©NTB)

Forsiden akkurat nå