Mellom 30 000 og 40 000 kjører daglig på strekningen mellom Sinsenskrysset og Grorud. Nå må de belage seg på to felt, istedet for fire, slik det er i dag.
Mellom 30 000 og 40 000 kjører daglig på strekningen mellom Sinsenskrysset og Grorud. Nå må de belage seg på to felt, istedet for fire, slik det er i dag. (Foto: Lise Åserud, NTB)

TØI anbefaler 50-sone og innsnevring til to felt mellom Sinsen og Grorud

En kapasitetsreduksjon fra fire til to felt kan ikke forventes å gi vesentlig økte forsinkelser i Trondheimsveien, og dermed heller ikke endringer i reiseatferd. Det mener TØI som også anbefaler å skilte ned strekningen fra 70 til 50 km/t.

Transportøkonomisk Institutt har analysert effekter av å redusere skiltet hastighet i Trondheimsveien på strekningen mellom Grorud senter og Sinsenkrysset fra 70 til 50 km/t, og av å redusere kapasiteten fra fire til to felt. 

Støtter opp om Bystyrets ønske

Bystyret i Oslo mener at det kan og bør gjennomføres tiltak i Trondheimsveien som reduserer den lokale miljøbelastningen uten at det bygges ny vei. Nå får det støtte av TØI som i en fersk rapport konkluderer med at en kapasitetsreduksjon fra fire til to felt forventes ikke å gi vesentlig økte forsinkelser i Trondheimsveien, og dermed ikke endringer i reiseatferd.

Ifølge TØI vil nedskiltet hastighet fra 70 til 50 km/t i Trondheimsveien vil gi 2,2 minutter økt kjøretid. Kapasitetsreduksjonen fra fire til to felt vil, gitt erfaringene fra Smestadtunnelen som har høyere trafikkmengder enn Trondheimsveien, ikke gi økte forsinkelser.

Viser til erfaringer fra Brynstunnelen

Om det likevel oppstår økte forsinkelser som gir tilpasninger, viser erfaringene fra Brynstunnelen at disse i hovedsak dreier seg om å kjøre andre ruter på hovedveinettet og å bytte til andre transportmidler. 

Lokale aktører som er berørt av støy og forurensing fra trafikken i Trondheimsveien ønsker at det skal gjennomføres tiltak som reduserer de lokale miljøbelastningene.

Statens vegvesen hevder at det ikke kan gjennomføres slike tiltak før det er bygget en ny vei i tunnel som leder trafikken fra Trondheimsveien over til Østre Aker vei.

Det finnes ingen konkrete planer eller finansiering av en slik vei. Lokale aktører og Bystyret i Oslo mener at det kan og bør gjennom­føres tiltak i Trondheimsveien som reduserer den lokale miljøbelastningen uten at det bygges ny vei.

Rapporten er utarbeidet av Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt og prosjektleder for BYTRANS, på oppdrag for Sletteløkka Vel.

Rapport: Effekter av redusert hastighet og redusert veikapasitet i Trondheimsveien mellom Grorud og Sinsen - Analyse basert på tidligere erfaringer i Oslo. TØI-rapport 1890. Forfatter: Aud Tennøy

Forsiden akkurat nå