Møllebekk bru ligger på fylkesvei 882 i Alta kommune.
Møllebekk bru ligger på fylkesvei 882 i Alta kommune. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

To nye bruer skal bygges på fylkesveiene i Finnmark 

En skal stå ferdig i år, og en til neste år.

Troms og Finnmark fylkeskommune har lyst ut to små bruprosjekter.

Fylkesvei 882 Møllebekk bru

Denne brua ligger på strekningen Sopnes-Tappeluft i Alta kommune. Dagens bru på cirka seks meter skal rives og fjernes, og det skal bygges platebru i betong på 13,5
meter. Tilstøtende vei på begge sider av den nye brua skal oppgraderes, og det skal bygges en ferist på den ene siden. Det blir også utskifting av rekkverk i området.

Det er påvist kvikkleire i området, og derfor skal brua fundamenteres på
ikke-massefortrengende peler til berg. Entreprenøren må også sikre mot at elva graver ut masser både oppstrøms og nedstrøms for brua.

Møllebekk bru ligger ved Langfjorden. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

Under arbeidet skal det være en midlertidig omkjøringsvei trafikken forbi området.

Entreprenøren må ha en tett dialog og samarbeid med etatene som har kabler eller
ledninger gjennom byggeområdet. Det er registrert fiberkabel som krysser elva sammen med dagens bru, og Alta Kraftlag har lavspentlinje langs byggeområdet.

Prosjektområdet ligger også innenfor reindriftsområde, og det går trekkrute mellom vinter- og sommerbeite i lia over fylkesveien. Entreprenøren må ha en tett dialog og samarbeid med reinbeitedistriktet.

Fylket venter på dispensasjon fra Alta kommune, men regner med at den er ferdigbehandlet før kontrakt skal inngås.

Frist for ferdigstillelse er 18. juni 2021. Anlegget skal være vinterstengt fra 13. november 2020 til 18. mai 2021. Entreprenøren må derfor ta høyde for to tilrigginger og to nedrigginger på grunn av vinterstengingen.

Fylket holder tilbudskonferanse med befaring 20. mai.

Les også

Fylkesvei 8038 Riselva bru

Riselva bru ligger på fylkesvei 8038 i Nordkapp kommune. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Brua ligger på fylkesvei 8038 mot Gjesvær, rundt 28 kilometer fra Honningsvåg i Nordkapp kommune.

Arbeidet omfatter riving og sanering av eksisterende bru. Så skal det bygges nytt kulvertrør med lysåpning på 2,4-2,5 meter og lengde på 30 meter.

Den røde sirkelen markerer Riselva bru. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune
Også her skal entreprenøren etablere midlertidig omkjøringsvei gjennom anleggsområdet.For å legge til rette for fisk skal det anlegges elvebunn i nytt rør.

Dette oppdraget skal stå ferdig i sommer. Sluttdato er satt til 28. august.

Frist for å gi tilbud på denne jobben er 28. mai.

Les også

 

Forsiden akkurat nå