Sju av ni medarbeidere i gang- og sykkelveiprosjektet: Fv. Lars Christian Oulie, Linda Kjellin Karlsen, Mill-Hege Gravem Bertheussen, Vibeke Malvik, Marius Bjerke, Pål Aanerød Elølingsen og Lars Munthe Kolstad.
Sju av ni medarbeidere i gang- og sykkelveiprosjektet: Fv. Lars Christian Oulie, Linda Kjellin Karlsen, Mill-Hege Gravem Bertheussen, Vibeke Malvik, Marius Bjerke, Pål Aanerød Elølingsen og Lars Munthe Kolstad. (Foto: Anne-Grethe Nordahl)

Tente 63 lys for ny gang- og sykkelvei ved Drøbak

Mandag ettermiddag ble ny gang- og sykkelvei langs Osloveien i Frogn kommune offisielt åpnet.

Det skjedde ved at de 63 lysmastene langs den 3,3 kilometer lange gangveien ble tent av ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas.

Det ble mange lys da Frognordføreren Hans Kristian Raanaas åpnet gang- og sykkelveien langs Osloveien. Foto: Lars Christian Oulie

Det er fylkesvei 1390 Osloveien fra Ottarsrud (krysset mellom fylkesvei 1390 og fylkesvei 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru utenfor Drøbak som har fått ny gang- og sykkelvei.  Arbeidet markerer også ferdigstillelse av første delprosjekt på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Entreprenør har vært Park og Anlegg. Arbeidet ble påbegynt i oktober i fjor, og nå kan gang- og sykkelveien tas i bruk etter 14 måneders arbeid.

Tilstede: Prosjektdirektør i utbyggingsområde sør-øst, Ingunn Foss, ordfører Hans Kristian Raanes i Frogn, og prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen. Hun takket entreprenører, rådgivere og egen organisasjon for vel utført arbeid.

Avdelingsdirektør Ingunn Foss i Utbyggingsdivisjonen sør-øst ønsket velkommen til gangvegåpning utenfor Drøbak. Foto:  Lars Christian Oulie

Markeringen ble holdt ved Finsrud galleri. Noen av naboene møtte fram og ble traktert med gløgg og pepperkaker. Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen er det viktig for Statens vegvesen også å sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune.

Gang- og sykkelveien er et spleiselag mellom Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Vegvesenet dekker kostnaden fra Ottarsrud til Huseby og Viken fylkeskommune dekker kostnaden for Huseby til Bakker bru.  Frogn kommune er også med i kontrakten og legger 3500 meter spillvannsledning, tre pumpestasjoner og ny vannledning.

Les også

Forsiden akkurat nå