Taper 78 mill kroner i bompenger på elbiler

Taper 78 mill kroner i bompenger på elbiler

Bompengefritaket for elbiler kostet staten 78 millioner kroner i fjor.

Regnestykket framgår i et svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), skriver vg.no.

Bompengefritaket for miljøvennlige kjøretøy omfatter også hydrogenbiler, men disse utgjør en marginal andel. Samferdselsministeren tar høyde for at inntektsbortfallet kan være noe overvurdert, all den tid regnestykket forutsetter at elbil-eierne ville ha reist også uten et bompengefritak.

– Det er imidlertid vanskelig å vite om de ville reist med egen bil, kollektivt eller som passasjer i bil. Dette gjelder spesielt i de største byområdene hvor kollektivtransport kan være et konkurransedyktig alternativ til bil på mange strekninger. Det er også sannsynlig at det totale reiseomfanget til disse bilistene hadde vært noe lavere uten fritak, anfører Solvik-Olsen.

Forsiden akkurat nå