Johs J Syltern leder konkurransen om kontrakten på ny E39 mellom Halsteinbrua og Høgkjølen. (Ill.: Statens vegvesen)
Johs J Syltern leder konkurransen om kontrakten på ny E39 mellom Halsteinbrua og Høgkjølen. (Ill.: Statens vegvesen)

Syltern lavest på stor jobb på E39

Johns J Syltern fra Åfjord har gitt det laveste av seks anbud på ny E39 mellom Halsteinbrua og Høgkjølen i Sør-Trøndelag. 158 millioner kroner vil Syltern ha for jobben. Det gir en ledelse på knapt 4 prosent.

Til tross for den store interessen var bare en av de største entreprenørene blant anbyderne. Nest lavest ligger BL Entreprenør fra Trondheim med 163,9 mill. Deretter følger Peab (173,9 mill.), M3 Anlegg fra Bodø (185 mill.), Tore Løkke fra Åfjord (193,3 mill.) og K A Aurstad fra Ørsta (217,6 mill.)

Oppdraget består i å anlegge 7,75 km ny veg Over en 2,5 km lang strekning går vegen i stigning på 6 prosent. Heler blir det forbikjøringsfelt. For øvrig får vegen to felt og en total bredde på 8,5 meter.

Strekningen Halsteinbrua-Høgkjølen er andre parsell på prosjektet E39 Harangen-Høgkjølen. Hele prosjektet omfatter en strekning på 10 km. Den første kontrakten gikk til Skanska.

Den nye E39 går helt utenom den nåværende, som er en ulykkesbelastet veg med bratte stigninger. I september 2015 blir hele strekningen Harangen-Høgkjølen ferdig.

Deler av parsellen Harangen-Halsteinbrua kan bli ferdig tidligere, selv om det ikke er noen forbindelse mellom ny og gammel E39 mellom Harangen og Høgkjølen. Forklaringen er at fylkesveg 714, også kjent som Laksevegen, tar av fra E39 omtrent ved skillet mellom de to parsellene.

Forsiden akkurat nå