Frøseth har ni uttak for pukk og grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal. Bildet er fra Hello pukkverk i Verdal.
Frøseth har ni uttak for pukk og grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal. Bildet er fra Hello pukkverk i Verdal. (Foto: Frøseth)

Swerocks oppkjøp av Frøseth er gjennomført

1. juli gjennomførte Swerock AS oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i Frøseth AS. Kjøpsavtalen ble inngått 31. mai tidligere i år. Konkurransetilsynet hadde ingen innvendinger mot oppkjøpet og transaksjonen kunne nå gjennomføres.

Frøseth har virksomhet innen pukk og grus samt asfalt, med ni uttak for pukk og grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal. Frøseth videreføres som eget selskap og Arild Frøseth fortsetter som daglig leder.

– Med dette oppkjøpet styrker vi vår tilstedeværelse i Trøndelag. Swerock har en ambisjon om vekst og når vi fikk muligheten til å kjøpe Frøseth, var det en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Vi har samarbeidet godt med Frøseth i mange år og vi vet at dette er et veldrevet selskap med kompetente ansatte, sier adm. direktør Swerock Karl-Gunnar Karlsson i en pressemelding.

– Nå gleder vi oss til å videreutvikle Frøseth sammen med vår øvrige virksomhet innen asfalt og pukk & grus i Trøndelag. Selv om vi med oppkjøpet av Frøseth får tilgang til blant annet nye steinbrudd og grustak, er den viktigste ressursen selskapets ansatte. Jeg ønsker alle ansatte i Frøseth hjertelig velkommen til Swerock og Peab-familien, sier Karlsson.

– Nå ser vi frem til å bli en del av Swerock og Peab og dra nytte av deres kompetanse og ressurser. Ambisjonen er at virksomheten i Trøndelag skal vokse videre, sier Arild Frøseth, daglig leder og deleier i Frøseth.

Les også

Frøseth og Swerock

Frøseth omsatte i 2020 for 104 millioner kroner og har 40 ansatte. Arild Frøseth og Svein Eggen eier hver 50 prosent av aksjene i Frøseth AS gjennom sine respektive holdingselskaper.

Swerock er en del av Peab-konsernet og har virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Selskapet har flere virksomhetsområder, hvorav de største er pukk og grus, samt betong. I Norge har Swerock i dag 40 ansatte, 29 uttak for pukk og grus og tre betongfabrikker. I Trøndelag har Swerock et uttak i Verrabotn.

Peab er et børsnotert svensk selskap som driver virksomhet innen bygg og anlegg i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Selskapet omsatte i 2020 for 57 milliarder svenske kroner og har 16.000 ansatte. Peab har fire forretningsområder; Anlegg, Bygg, Eiendomsutvikling og Industri. Swerock tilhører forretningsområdet Industri.

I Norge hadde Peab en samlet omsetning på cirka 7,5 milliarder kroner i 2020 og rundt 1800 ansatte. I Trøndelag har Peab en omfattende anleggsvirksomhet hvorav det største pågående prosjektet er utbygging av ny E6 fra Kvål til Melhus for Nye Veier.

Les også

Forsiden akkurat nå