Avstanden mellom Gvammen og Århus blir redusert til omtrent det halve når den 9,5 km lange tunnelen blir ferdig. Sweco leder konkurransen om å få lage byggeplanen. (Ill.: Statens vegvesen)
Avstanden mellom Gvammen og Århus blir redusert til omtrent det halve når den 9,5 km lange tunnelen blir ferdig. Sweco leder konkurransen om å få lage byggeplanen. (Ill.: Statens vegvesen)

Sweco leder kamp om stor prosjekteringsjobb

Sweco leder konkurransen om å få lage byggeplan for en 9,5 km lang tunnel på E 134 i Telemark. 34,587 millioner kroner er det laveste anbudet på. Asplan Viak er nr. to med 35,729 mill.

Ytterligere to anbud ble gitt: Ett av Rambøll (37,8 mill.) og ett av Multiconsult (38,612 mill.).

Sweco kan ikke føle seg sikker på seieren selv om kontrollregningen ikke avdekker feil. Anbyderne konkurrerer ikke bare på pris.

Byggeplanen omfatter til sammen to kilometer tilstøtende veger i tillegg til tunnelen. Strekningen som skal prosjekteres ligger mellom Notodden og Seljord. Ytterpunktene er Gvammen i Hjartdal kommune og Århus i Seljord.

Når tunnelen blir ferdig, blir E 134 ca. 11 km kortere enn i dag. Det er nesten ikke høydeforskjell mellom tunnelpåhuggene. Sammenlignet med dagens situasjon blir mer enn 260 høydemeter mellom påhuggene kuttet, og vegstandarden blir mye høyere.

Tunnelprofilet blir T 10,5. Tilstøtende veger blir 10 meter brede. På hele strekningen blir det et midtfelt med en bredde på en meter.

Hjartdal og Seljord kommune vedtok reguleringsplanene i fjor. På årets statsbudsjett er det bevilget 110 millioner kroner til prosjektet.

 

Forsiden akkurat nå