Fra installasjonen av kobberspoler under asfalt utføres på veien mellom Visby og flyplassen på prøvestrekningen for induktiv ladning som ble åpnet i fjor.
Fra installasjonen av kobberspoler under asfalt utføres på veien mellom Visby og flyplassen på prøvestrekningen for induktiv ladning som ble åpnet i fjor.

Sverige skal bygge sin første permanente elvei-strekning

Det svenske Trafikverket har bestemt at Sveriges første permanente elektriske vei skal bygges på E20 mellom Hallsberg og Örebro. Investeringen i elektriske veier er en del av målet om å redusere karbondioksidutslipp fra godstrafikk.

Valget av rute sto mellom E20 Hallsberg - Örebro og vei 73 Västerhaninge - Nynäshamn. Prioriteringene og valg av rute er gjort på grunnlag av en rekke kriterier som veitype, trafikkmengder, transportordninger, natur- og kulturmiljøet rundt, mulighet for strømforsyning og det svenske forsvarets nasjonale interesser, opplyser Trafikverket.

Fire prøvestrekninger i drift

Örebro og Hallsberg ligger midt i logistikk-trekanten mellom Stockholm, Gøteborg og Malmö, en mye brukt rute for godstransport på vei i Sverige. Til sammen gir dette gode betingelser for pilotstrekningen for å realisere forventede resultater. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilken teknologi som skal benyttes på denne strekningen.

Sverige har vært en spydspiss i forskning på teknologi basert på elektrisitet bygget inn i vegbanen.

Til sammen fire prøvestrekninger har vært i drift en tid, hvor det både er benyttet teknologi basert på en direkte kontakt mellom strømkilden og kjøretøyet, for eksempel via en luftledning og en strømmottaker (såkalt pantograf) på lastebilen eller bussen. 

Også induksjonsteknologi er aktuelt

Kraftkilden ved induktiv lading - kobberspoler innebygd i segmenter av gummi - legges ut og dekkes deretter av 8 centimeter asfalt. Illustrasjon: Smart Road Gotland

I fjor ble en demostrekning tatt i bruk på Gotland, hvor det gjennomføres en omfattende test av induksjonsteknologi på en offentlig vei. Smartroad Gotland heter prosjektet, som bygges på en strekning mellom Visby og Visby lufthavn. Ruten vil bli operert av en tung lastebil og en flybuss og vil bli testet i tre år, inn våren 2022. Teknologien er utviklet av det israelske selskapet Electreon Wireless, med base i Tel Aviv, og prosjektet ledes av datterselskapet Electreon.

Nå skal Trafikverket gjennomføre en anbudsprosess, og da skal det velges hvilken teknologi og leverandør som skal brukes på den 21 km lange strekningen mellom mellom E20 Hallsberg - Örebro og vei 73 Västerhaninge - Nynäshamn. 

Planen er at prosjektet skal stå ferdig i 2025, klar for å ta i mot trafikk på det som blir Sveriges første permanente elvei-strekning.

Forsiden akkurat nå