Svak oppgang for salget av anleggsmaskiner i første kvartal

Svak oppgang for salget av anleggsmaskiner i første kvartal

Første kvartal endte til på 852 solgte maskiner, en økning på 5,8 prosent målt mot samme periode i fjor, melder Maskingrossisternes Forening (MGF).

Direktør i Maskingrossisterenes Forening, Tone Grøstad. Foto: MGF

– For de fleste medlemmene har det vært en grei start på året, selv om det fortsatt er noe urolighet i markedet knyttet til covid-19. For noen begynner også de globale logistikkutfordringene å gjøre seg gjeldende i forhold til tilgang på maskiner, og det er en bekymring knyttet til om vi vil oppleve lengre leveransetider som en følge av komponentmangel utover selve covid-19 perioden.

Det forteller direktør Tøne Grøstad i MGF i sin forklaring til salgstallene for første kvartal.

Les også

 
 

Hun forteller at det fortsatt for få prosjekter som kommer til igangsettelsen innenfor bygg og anlegg til at man ser at offentlige investeringer har fungert som motkonjunkturtiltak. For flere entreprenører har også innreiserestriksjoner ført til utfordringer som har påvirket investeringsviljen.

– Til tross for dette, ser vi i første kvartal en svak vekst som ligger opp mot våre estimater for vekst gjennom 2021, men vi hadde antatt at denne veksten kom til å komme noe senere ved inngangen til året, sier Tone Grøstad.

Tallene for første kvartal forteller at den største undergruppen fortsatt er gravemaskiner på belter. Men samtidig har en sterk økning i salg av hjullastere ført til at disse to gruppene i første kvartal er jevnstore.

For gravemaskiner på belter, endte første kvartal til slutt på en nedgang på 2,5prosent, som tilsvarer sju maskiner.

Fordelingen av solgte gravemaskiner på belter etter vektklasser. Illustrasjon: MGF

Nedgangen fordeler seg jevnt over de ulike vektklassene, med unntak av klassene 8 – 11 tonn (+43,3 prosent), 14 – 16 tonn (+12,5 prosent) og 50 – 66 tonn (+140prosent) som viser vekst.

For vektklassen 50 – 66 tonn er det totalt solgt 12 maskiner i første kvartal, så selv om prosenten er stor, utgjør det få maskiner.

Les også

Forsiden akkurat nå