– Nesten ingen trodde skrapskiferen kunne brukes til pukk og grus. Men det kan den! sier John Vegar Holten i Alta Skiferbrudd.
– Nesten ingen trodde skrapskiferen kunne brukes til pukk og grus. Men det kan den! sier John Vegar Holten i Alta Skiferbrudd. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Stein i vei 2018, Alta:

Suksess med skrotstein i Alta

John Vegar Holten kunne ønske velkommen til årets Stein i vei-arrangement i Alta med en suksesshistorie: Hvordan skrotskiferen fra Alta ble fullverdig salgsvare.

Alta er åstedet for årets Stein i vei-arrangement, og i området finnes Europas største forekomst av skifer. Det anslås at siden 1856 er så lite som fire-fem prosent av de totale skiferressursene tatt ut. Men underveis i tiårene med skiferdrift har også store mengder gått til skrot – masser som er blitt tippet i bruddet og som ligger og dekker over verdifulle skiferressurser. Det er snakk om mange millioner tonn med skrotskifer.

 

Møtte stor skepsis

Alta skiferbrudd har i mange år lurt på hvordan de skulle komme til skiferen av høy kvalitet som ligger under skrotmassene. Det ville koste store summer å rydde og fjerne den kasserte steinen.

Men i 2016 startet et prøveprosjekt med å knuse 10.000 tonn skrotskifer til pukk- og grusmasser. På forhånd var de fleste skeptiske til til de vrakede massene kunne utnyttes på dette viset – det var nærmest allment akseptert at skiferen ikke hadde kvalitetene som skulle til på det området.

– I mange tiår trodde nesten ingen at skrotskiferen kunne knuses og brukes som pukk og grus, fortalte John Vegar Holten i Alta skiferbrudd.

 

Gode egenskaper og tilbakemeldinger

Men det kunne den! Massene viste seg å ha gode egenskaper, og tilbakemeldingene var også gode. Massene var enkle å legge ut, og binder godt.

– Skiferen gjorde alle spådommer til skamme, fortalte Holten til konferansedeltakerne.

Skiferbruddet inngikk en avtale med entreprenørselskapet Anlegg Nord, som knuser og selger massene, og betaler en fast tonnpris til Alta skiferbrudd SA. Massene leveres i fraksjoner fra 0-4 og til 20-250.

2017 ble første driftsår med knusing av den kasserte skiferen. Det ble levert masser til flere store vegprosjekter. En av konsekvensene er et hyggelig beløp direkte på bunnlinjen for selskapet.

Og i år blir volumet omtrent følgende: Fram til august skal rundt 220.000 tonn skrotskifer knuses til pukk og grus ved Alta.

– En suksesshisotrie for skifernæringen i Alta, konkluderete Holten under konferansen.

Forsiden akkurat nå