Her legger stortingspolitikerne fram detaljene i krisepakken som blant annet inneholder 600 millioner kroner til utbedring av vei.
Her legger stortingspolitikerne fram detaljene i krisepakken som blant annet inneholder 600 millioner kroner til utbedring av vei. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix)

Tiltakspakke mot Koronakrisen

Vegvesenet fikk 600 krisemillioner til vei - nå ser de på hvor pengene skal brukes

Dagens tiltakspakke inneholder også 100 millioner til flom og skredsikring.

Stortinget la tirsdag formiddag fram den tredje store tiltakspakken for å hjelpe næringslivet gjennom krisen som har oppstått som følge av at samfunnet nærmest er stengt ned på grunn av koronaepidemien. Et av tiltakene utgjøres av en bevilgning til samferdselsprosjekter.

Tilsammen bevilges det omlag en milliard kroner til utbedring av vei, skred- og flomsikring, jernbane og havneprosjekter.

600 millioner kroner vil bli satt av til utbedringsprosjekter innenfor vei. På toppen av dette kommer 100 millioner kroner til skredsikrings- og flomsikringstiltak. Mange av disse tiltakene vil også berøre vei.

Det blir i tillegg bevilget 200 millioner kroner til utbedringsprosjekter innenfor jernbane, og 100 millioner kroner til utbedring av havner og skipsfarleder.

I vedtaket om tiltakspakken er det lagt inn formuleringer som skal sikre at anbudskonkurransene som lyses ut med bakgrunn i bevilgningen, skal utformes slik at norske selskaper har mulighet til å vinne anbudene. Det skal blant annet stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår, og egne ansatte på anleggsplassene.

Les også

– Uklart rundt detaljene

Leder av Stortingets transportkomité Helge Orten (H) er fornøyd med at veiprosjekter nå er blitt en del av Stortingets tiltakspakker mot koronakrisen.

– Det er veldig positivt at vi allerede nå bruker veisektoren til å framskynde tiltak og skape aktivitet. Vi har vært igjennom den første, akutte fasen av koronakrisen, og når vi nå skal se på tiltak som kan få folk fortest mulig tilbake i jobb, er det veldig bra at vi kan løfte fram tiltak som allerede er vedtatt og som uansett skal gjennomføres, sier Orten, som ikke hadde fått full oversikt over detaljene i vedtaket da Veier24 snakket med ham tirsdag formiddag.

Les også

Vegvesenet lager prosjektlister

I løpet av dagen er det blitt klart at de 600 veimillionene er ment brukt til prosjekter på riksveinettet, og Statens vegvesen jobber nå med å sette opp lister og oversikter over hvilke prosjekter det er mest hensiktsmessig å bruke millionene i tiltakspakken på. Disse oversiktene blir trolig klare i løpet av kort tid, men 
typiske prosjekter vil være forbedring av asfalt, montering og reparasjon av rekkverk, skredsikring, elektroarbeid, kantsikring og bruer.

– Vi stiller opp. Vi har flere prosjekter og tiltak både innen utbygging, drift og vedlikehold som er oppstartklare. Disse pengene kommer godt med i vår sektor. Nå har vi midler som muliggjør den offensive rollen vi ønsker å spille ovenfor alle bransjeaktøren i denne urolige tiden, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en SMS Veier24 får oversendt via Vegvesnets kommunikasjonsavdeling. 

Dermed er dagens vedtak ikke et svar på henstillingen flere fylker kom med i forrige uke om statlige midler til veiprosjekter de håpet å kunne gå i gang med for å holde hjulene i gang i lokal entreprenørbransje. Men det betyr ikke at de ikke vil bli bønnhørt senere.

Les også

Sikker på at det kommer mer

Orten er nemlig overbevist om at dagens tiltakspakke bare er den første av flere ekstraordinære bevilgninger til veiprosjekter.

– Jeg er helt sikker på at det vil komme mer, enten som del av nye tiltak, eller i forbindelse med det ordinære budsjettarbeidet fram mot revidert nasjonalbudsjett. Og det er utrolig viktig at vi har prosjekter klare når disse bevilgningene kommer, og jeg vet at det er mange mellomstore prosjekter der ute som passe godt for norske entreprenører, sier Orten.

Les også

Forsiden akkurat nå