Elektrokontrakten for Østfold gjelder blant annet drift og vedlikehold av elektriske anlegg på bruer. En av bruene er Fredrikstadbrua. På undersiden av overbygningen er det lys som markerer en viktig skipsled på Glomma opp til Sarpsborg.
Elektrokontrakten for Østfold gjelder blant annet drift og vedlikehold av elektriske anlegg på bruer. En av bruene er Fredrikstadbrua. På undersiden av overbygningen er det lys som markerer en viktig skipsled på Glomma opp til Sarpsborg. (Bilde: Google)

Stort sprik på elektrojobb i Østfold

Elektroentreprenørene er svært uenige om hva de skal ha for drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Østfold. Traftec fra Grimstad ligger lavest med et anbud på 26 millioner kroner. 5 av 7 anbud ligger mer enn 50 prosent høyere.

Andreplassen holder av Mesta med 29 mill. De øvrige anbyderne holder seg på ærbødig avstand:

Infratek fra Oslo                            39,9 mill.
Anleggselektro fra Drammen     40    mill.
Aventi fra Oslo                              44,9 mill.
Storm Elektro fra Oslo                47,1 mill.
Set Elektro fra Tønsberg             62,6 mill.

Oppdraget gjelder alle elektriske anlegg langs riks- og fylkesveger i Østfold, bortsett fra veglys. Kontraktsperioden er den samme som for de fleste driftskontraktene, dvs. fem år fra 1. september med opsjon for Vegvesenet på et års forlengelse.

Den som får kontrakten, får ansvar for det elektriske anlegget i 5 tunneler, 12 trafikksignalanlegg, 200 variable skilt, 14 varmekabelanlegg, 106 underganger og 31 pumpestasjoner.

Lys for fly og båter

Kontrakten omfatter også 7 bruer med elektriske anlegg. Under disse bruene går det et seilingsløp som er markert med lys. To bruer, Smålenene bru på E18 og Puttesund bru på fylkesveg 108, har også flylys.

Traftec som leder konkurransen, har kontrakten i inneværende periode, som også er fem år. Kontraktsummen er på ca. 15 millioner kroner. Det betyr ikke at prisene har gått kraftig opp i det siste.

- Feilsøking er ikke med i kontrakten. Det betales på timebasis. De totale utgiftene kommer på rundt 50 millioner kroner i denne perioden. I kontrakten for neste periode er flere poster beskrevet. Vi regner med at de totale utgiftene blir omtrent like store som i nåværende periode, sier prosjektkoordinator i Region øst, Petter Østli Skorem.

 

Veidrift lavest på grøntvedlikehold

Det har også vært anbudsåpning for drift og vedlikehold av grøntarealer og vegkantvegetasjon langs fylkesveger i området Østfold øst. Dette området omfatter kommunene Aremark, Halden, Marker, Rakkestad og Rømskog.

Vegvesenet fikk fem anbud. Det laveste ble gitt av Veidrift. Det er på 5,19 millioner kroner. Kontraktsperioden er tre år.

Tidligere i måneden var det anbudsåpning på sikring av tre skjæringer langs veger i indre Østfold. 8 entreprenører ga anbud. Lavest lå Mesta som vil ha 1,482 millioner for jobben. Den må være fullført innen 15. juni neste år.

Forsiden akkurat nå