Her har vi Lakselv bru som skal oppgraderes. Midlertidig omkjøringsvei er etablert oppstrøms for brua.
Her har vi Lakselv bru som skal oppgraderes. Midlertidig omkjøringsvei er etablert oppstrøms for brua. (Foto: Google Maps)

Store skader på hovedbæringen: Ny bruplate må til på Lakselv bru i Sortland

Brua er fra 1970, og nå må bruplata skiftes ut.

Lakselv bru på fylkesvei 820 trenger sårt til utbedring. Den ligger cirka 15 kilometer nord for Sortland sentrum i Nordland, i retning Bø i Vesterålen.

Brua er fra 1970, og har store skader på hovedbæringen.

Det er bare bruplata som skal byttes, mens brufundamentene skal gjenbrukes. Byggherre Nordland fylkeskommune antar at dagens bru er fundamentert på berg.

Bruarbeidene skal være ferdig i løpet av 2020. Trafikken må såklart legges om. Oppstrøms fra Lakselv bru er ei midlertidig bru montert, og der skal trafikken gå når entreprenøren starter på oppdraget.

Den nye brua blir ei ettspenns platebru i slakkarmert betong. Plata skal plasstøpes.

Slik skal den nye bruplata se ut:

  • Brubredde: 9 meter
  • Føringsbredde: 7,9 meter
  • Spennvidde: 9,9 meter
  • Bruplatelengde: 11,264-11,381 meter

De eksisterende lagrene av asfaltpapp har fungert som de skal, og byggherren ahr ikke registrert noen skader av betydning på landkarene. Ny plate skal lagres opp på samme måte som før – på to lag asfaltpapp.

Eksisterende landkar skal brukes som understøtte for ny bruplate. Øvre del av landkarene
må fjernes for å gjøre plass til kantdrager på ny plate. Landkarene er vurdert til å være i ganske god tilstand, men har en rekke mindre skader. Derfor har byggherren valgt å gjøre en kappestøp av landkarene.

Riving av det gamle brudekket skal skje slik at entreprenøren unngår at betong og stål faller i elva. Byggherre anbefaler at bruplata deles og løftes bort stykkevis. Entreprenøren skal levere en plan for senest to uker før rivningsarbeidene starter.

Frist for ferdigstillelse er 31. desember 2020, og frist for å gi tilbud er 10. august.

Les også

Forsiden akkurat nå