Stor prisstigning i Mosjøen
(Bilde: Patrick Tragardh)

Stor prisstigning i Mosjøen

Svevia vil ha 214,9 millioner kroner for neste driftskontrakt for området Mosjøen. Det holder til ledelse selv om summen er mer enn 30 prosent høyere enn gjeldende kontrakt og ansvarsområdet har blitt 135 km kortere.

Mesta ligger på andreplass med 219,1 mill. Nr. tre er NCC Roads med 251,5 mill. Fjerde og siste anbyder er Kolbjørn Nilsskog fra Mosjøen som vil ha 343,8 mill.

Oppdraget gjelder drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn og den delen av Toventunnelen som ligger i Leirfjord.

I området er det 68 km riksveg, 395,2 km fylkesveg og 5,2 km gang/sykkelveg. Kontrakten gjelder i fem år fra 1. september. Fram til den datoen inngår også E6 i driftskontrakten. Gjennom området Mosjøen er det en strekning på 135 km. Den går nå ut på grunn av vegutviklingskontrakten som er undertegnet for Helgeland sør.

Svevia som leder konkurransen nå, har også driftskontrakten for Mosjøen for perioden 2011-2016. Den er på 164,3 mill.

Forsiden akkurat nå