Kontrollingeniør Mats Granli (f.v.), prosjekteringsleder Helene Noraberg og byggeleder Dag Rune Kvålen synes det er hyggelig at tolv entreprenører ønsker å bygge ny E134 fra Morgedal til Mostøyl. (Bilde: Tor Arvid A. Gundersen)
LIbergbakken opp fra Morgedal har vært en utfordring for mange sjåfører av tunge biler. Nå blir den retten opp. (Bilde: Tor Arvid A. Gundersen)

Stor lokal interesse for E134 Morgedal - Mostøyl

Hele 12 entrepreprenører har regnet på den kommende vegutbyggingen på E134 mellom Morgedal og Mostøyl. Lavest er Morgedal Entreprenør med et tilbud på 59 mill kroner.

 Dette er tilbyderne og prisene de har gitt på den fire kilometer lange strekningen. Flere av entreprenørene er firmaer som er basert i Vest-Telemark:

 • Morgedal Entreprenør AS              59.664.801
 • lsachsen Anlegg AS                          61.035.068
 • Kåsa & Ringhus Entreprenør As    64.111.564
 • Skorve Anlegg AS                             71.071.127
 • Hovden Hytteservice AS                 71.671.826
 • T. Engene AS                                     73.470.902
 • Bertelsen & Garpestad AS              74.004.265
 • Nomeland Anlegg As                       83.084.771
 • Martinsen & Duvholt AS                  83.499.797
 • Veidekke Entreprenør AS                88. 775.674
 • Carl C. Fohn AS                                 89.181.386
 • Håkanes Maskin AS                        122.168.120

Oppgraderingen er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. Når den er fullført, får vegen en asfaltert bredde på 8,5 meter.

E134 er en av hovedvegene mellom øst og vest. Strekningen som skal utbedres er ikke blant de dårligste europavegstrekningene her i landet, men den tilfredsstiller ikke kravene som stilles til en så viktig veg.

Deler av den nye vegen går helt utenom nåværende trasé. Lybergbakken som ligger omtrent midtveis på strekningen, forsvinner fra europvegnettet når oppgraderingen er fullført. Her har tunge biler ofte hatt problemer om vinteren. På den nye vegen blir bakken vesentlig slakere.

Masseuttaket blir betydelig. 155 000 kbm skal sprenges i veglinjen på de 3,8 kilometrene. Overskuddsmassen skal legges i tre deponier langs vegen.

Konstruksjoner blir det lite av. Tre bruer med lengder på ca. 8 meter er det hele.

Utbedringen finansieres med ordinære riksvegmidler.

Det er ikke bestemt dato for start av anlegget, men det vil være i gang i løpet av våren. I august 2019 skal jobben være fullført.

 

- Vi synes det er svært hyggelig at så mange som 12 entreprenører ønsker å bygge vegen, sier byggeleder Dag Rune Kvålen og prosjekteringsleder Helene Noraberg.
Konvoluttene med de tolv tilbudene ble åpnet på regionvegkontoret i Arendal torsdag ettermiddag. Nå starter et omfattende arbeid med å gå igjennom samtlige tilbud. Dette arbeidet består blant annet i kontrollregning og sjekk av samtlige entreprenører om de tilfredsstiller kvalifiseringskravene gitt i konkurransegrunnlaget.

Forsiden akkurat nå