De forberedende arbeidene før hovedentreprisen på Rv 23, er slett ingen liten jobb.
De forberedende arbeidene før hovedentreprisen på Rv 23, er slett ingen liten jobb. (Bilde: Ill:Statens vegvesen)

Stor klargjøringsjobb på Hurumforbindelsen

I 2017 starter anleggarbeidet på rv 23 gjennom Røyken og Hurum. Men først skal er det forberedende arbeider - - en jobb som Isachsen Anlegg ligger an til å få.

For ved anbudsåpning på de forberedende arbeidene på Rv 23 Dagslett - Linnes er det Isachsen Anlegg som ligger lavest, med et tilbud på 61,2 millioner kroner.

Hele ni enetreprenører hadde levert inn anbud - og prisen spriker fra 61 millioner kroner til 84 millioner kroner.

De forberedende arbeidene er skilt ut i egen entreprise, av prosjektet kalt Oppstartsentreprisen, hvor følgende inngår:
A) Rundkjøring på Gilhus (Lier): ny rundkjøring i krysset mellom dagens rv. 23 og Gilhusvegen
B) Rundkjøring og anleggsveg på Gullaug (Lier): ny rundkjøring på dagens rv. 23 og anleggsveg frem til tverrslaget (en tunnel inn til hovedtunnelen). Tiltaket inkluderer også undergang under dagens riksveg
C) Daueruddalen (Lier): venstresvingfelt på rv. 23 og anleggsveg frem til anleggsområdet for den nye riksvegen.

I Statens vegvesen er de glade for at de endelig er i gang med denne viktige tverrforbindelsen mellom Drøbak og Drammen.

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet. Vi er glade for den store interessen og at vi fikk inn så mange som ni tilbud. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier prosjektleder Jan Erik Larsen.

Forsiden akkurat nå