NYHETER

Stor jobb utlyst på E 16 i Valdres

Utbedringen av E 16 gjennom Valdres fortsetter. En 3,5 km lang strekning i Sør-Aurdal kommune skal få den standarden den fortjener. 700 meter av vegen vil gå i tunnel. Anbudsfristen går ut 6. februar.

Vegvesenet har allerede satt inn tiltak mot ras fra denne fjellsiden. Nå blir vegen nedenfor stengt og erstattet med en rassikringstunnel. De som vil drive den, må gi anbud innen 6. februar. (Foto: Google)
Vegvesenet har allerede satt inn tiltak mot ras fra denne fjellsiden. Nå blir vegen nedenfor stengt og erstattet med en rassikringstunnel. De som vil drive den, må gi anbud innen 6. februar. (Foto: Google)
30. des. 2012 - 19:07

Strekningen går mellom Dølveseter og Bagn i Sør-Aurdal kommune. Her er årsdøgntrafikken på ca. 2 300. Tunge kjøretøyer utgjør 12 prosent. Dagens veg er ikke dimensjonert for en slik trafikkmengde. Den er smal, har flere uoversiktlige svinger og vegdekket er dårlig. Dessuten er en del av den er rasutsatt.

Den nye vegen skal i hovedtrekk følge traséen til den gamle, men standarden blir betydelig hevet. I dag har ikke E 16 midtlinje på eneste meter på den aktuelle strekningen. Ny vegbredde blir 8,5 meter i dagen. Tunnelprofilet blir T 9,5.

Tunnelen erstatter den rasutsatte dagsonen. 650 meter av skal gå i fjell, dessuten blir det en 45 meter langportal i sør og en 10 meter lang i nord. Entreprisen omfatter både driving og sikring av tunnelen pluss elektro- og SRO-installasjoner. Nesten alt arbeid i dagen er inkludert i entreprisen. Det eneste som er holdt utenfor, er støyskjerming.

I følge Vegvesenets overslag vil entreprenørarbeidet koste mellom 130 og 160 millioner kroner.

Ny E 16 mellom Dølveseter og Bagn er prosjektert av Vectura fra Sverige. Dette firmaet har også prosjektert utbedringen av den 6,7 km lange strekningen Fønhus-Dølveseter på samme veg. Begge strekningene skal være ferdige høsten 2014.

 

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.