NYHETER

Stor jobb på E105 på anbud

7. juli er en dato å merke seg for dem som vil bedre forbindelsen mellom Norge og Russland. Det er anbudsfrist for utbedring av 5,5 km av E105 i Sør-Varanger. 

Den grønne linjen viser gammel veg som skal oppgraderes. De svarte linjene viser både veg i ny trasé som inngår i entreprisen, og veg som er ferdig oppgradert. Den røde viser tunnel, og den blå viser buebrua som ikke er utlyst ennå. (Ill.: Statens vegvesen)
Den grønne linjen viser gammel veg som skal oppgraderes. De svarte linjene viser både veg i ny trasé som inngår i entreprisen, og veg som er ferdig oppgradert. Den røde viser tunnel, og den blå viser buebrua som ikke er utlyst ennå. (Ill.: Statens vegvesen)
22. mai 2014 - 16:47

690 meter av vegen skal i gå tunnel. Halvannen kilometer av vegen i dagen får helt ny trasé, på resten av strekningen blir nåværende veg oppgradert.

E105 er den eneste mellomriksvegen mellom Norge og Russland, For få år siden bar den ikke preg av å være noen viktig veg på norsk side av grensen. Det er i ferd med å forandre seg.

 

En mil i Norge

E105 er 3 770 km lang, men i Norge er det bare en kort stubb. Fra Bjørkheim sør for Kirkenes hvor E105 tar av fra E6, er det bare en mil til grenseovergangen på Storskog. Mellom Bjørkheim og Storskog ligger Elvenes. I løpet av de siste årene har det meste av strekningen Elvenes-Storskog fått skikkelig standard. Nå står Bjørkheim-Elvenes for tur.

I dag møtes de to europavegene i et T-kryss. Det skal bygges om til en rundkjøring med radius 42 meter. Det blir ingen enkel jobb. E105 går i fall ned mot krysset. En rundkjøring må ligge horisontalt. For å få det til, må den legges høyere enn dagens T-kryss. Det betyr at E6 må heves inn mot rundkjøringen.

 

T 9,5

Den delen av E105 som skal følge nåværende trasé, ligger nærmest Bjørkheim. Her er det varierende vegbredde i dag. Ny bredde blir 8,5 meter, skuldre inkludert. Parallelt med kjørebanen skal det legges gang/sykkelveg.

Lengre øst får E105 helt ny trasé. Tunnelen kommer omtrent midt på den nye traséen. Profilet blir T 9,5.

Øst for tunnelen skal det bygges en buebru over oset der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. Den erstatter en gammel og smal hengebru. Bygging av brua inngår ikke i den aktuelle entreprisen, men det gjør anlegg av ny E105 mellom brua og den delen av europavegen som er oppgradert i en tidligere entreprise.

 

Brubygging senere

- Brua er ikke klar for utlysning ennå, men den bør bli det tidsnok til at hele den nye vegen kan åpnes høsten 2016, sier Torbjørn Svendsen, som er byggeleder for veg i dagen.

- Er det andre jobber på dette prosjektet som utlyses senere?

- Elektroarbeidet i tunnelen kommer senere, det gjør også anlegg av en rasteplass.

- Får dere bruk for all massen fra tunnelen på dagstrekningene?

- Det regner vi med. Vi håper å slippe å tilføre masse utenfra.

- Det skal bare bygges gang/sykkelveg langs den strekningen av E105 som skal oppgraderes. Hvorfor blir det ingen gang/sykkelveg der vegen får ny trasé?

- Det er ikke nødvendig. Gående og syklende kan bruke nåværende E105. Den blir degradert til kommunal veg med minimal trafikk, sier Torbjørn Svendsen.

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.