Morgedal Entreprenør har gitt det laveste av 13 anbud på utbedring av denne strekningen. Samme firma utbedrer E134 på strekningen Morgedal-Mostøyl.
Morgedal Entreprenør har gitt det laveste av 13 anbud på utbedring av denne strekningen. Samme firma utbedrer E134 på strekningen Morgedal-Mostøyl. (Bilde: Statens vegvesen)

Stor interesse for utbedring av E134

13 entreprenører vil utbedre E134 i Tokke kommune i Telemark. Det laveste anbudet er på 64 millioner kroner. Det er gitt av Morgedal Entreprenør som holder til i nabokommunen Kviteseid.

Til tross for den store oppslutningen er ikke konkurransen spesielt jevn. Bare 4 entreprenører har gitt anbud som ligger mindre enn 20 prosent høyere enn det laveste.

Disse følger på plassene bak Morgedal Entreprenør:

Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord                        66,3 mill.
T. Engene fra Gol                                                            67,1 mill.
Hovden Hytteservice Entreprenør fra Bykle             70,4 mill.
Carl C. Fon fra Sandefjord                                            73,3 mill.
Skorve Anlegg fra Seljord                                             78,09 mill.
Bertelsend & Garpestad fra Egersund                      78,14 mill.
Br. Thorkildsen fra Farsund                                         78,4 mill.

Ytterligere 5 entreprenører har gitt anbud. Alle disse ligger over 80 millioner kroner.

Strekningen som skal utbedres går mellom Mostøyl og Høydalsmo kirke. Avstanden mellom ytterpunktene er 4,2 km, men en strekning på 900 meter inne i parsellen inngår i en opsjon.

Økonomien avgjør om opsjonen skal utløses. Foreløpig ser det bra ut, de laveste anbudene ligger lavere enn byggherreoverslaget, men avgjørelsen blir ikke tatt før neste år.

Vegstrekningen som skal få avløsning er smal og har dårlig geometri og frostsikring. ÅDT er på 2 400.

Hvis opsjonen blir utløst, blir det sprengt 135 000 kbm i linjen. 105 000 kbm vil gå med til fylling og frostsikring.

Strekningen er en av tre på E134 mellom Seljord og Åmot som blir utbedret. Den første er 2,3 km lang og går mellom Raudå bru og Åmot. Den ble fullført tidligere i år.

Andre etappe er 3,8 km lang. Den går mellom Morgedal og Mostøyl. Morgedal Entreprenør er i gang med utbedring av denne strekningen. Den skal være ferdig i september 2019. Måneden etter skal også strekningen Mostøyl-Høydalsmo kirke være ferdig utbedret.

Forsiden akkurat nå