16509 meter mellom Nistadlia og Holmeli i Fjaler kommune skal bygges om.
16509 meter mellom Nistadlia og Holmeli i Fjaler kommune skal bygges om. (Foto: Google maps)

Stor interesse for å bygge ny fylkesvei i Fjaler

På fylkesvei 57 mellom Nistadlia og Holmeli i Fjaler skal det bygges 1650 meter ny fylkesvei. Jvikkleire er noe av utfordringene entreprenøren må forberede seg på.

Nå har Vestland fylkeskommune hatt prosjektet ute på anbud, og ved anbudsåpning hadde åtte entreprenørselskaper gitt tilbud på oppdraget. Dette er:

Entreprenør: Tilbudssum eks mva:
Entreprenørservice AS 76 933 022,37
Romarheim AS 88 000 693,23
Magne Hafstad AS 89 901 857,38
Aurstad Tunnel AS 89 968 118,52
Bertelsen & Garpestad AS 97 466 729,-
Vassbakk & Stol AS 98 623 097,92
Fosse maskin og transport AS 99 999 632,78
Mesta AS 111 740 026,60

Noen hovedmengder i prosjektet (cirkatall):

  • Fylkesvei: 1650 m
  • Gang- og sykkelvei: 500 m
  • Sideveier: 700 m
  • Asfaltering: 43.940 m²
  • Sprenging: 65.500 m³
  • Fylling: 46.500 m³
  • Kvikkleire: 3500 m³
  • Sikringsbolter: 660 stk
  • Kabelgrøft: 1700 m
  • Støyskjerm: 200 m

Byggherren anslår anleggstiden til 24 måneder, og fristen for å bli ferdig er satt til 1. april 2025.

Forsiden akkurat nå