En mulig trase for Romsdalsaksen merket i blått, mens Møreaksen er i rødt.
En mulig trase for Romsdalsaksen merket i blått, mens Møreaksen er i rødt.

Statsråden bøyer av etter press - ber Vegvesenet utrede Romsdalsaksen

Etter massivt lokalt press, bøyer samferdselsminister Knut Arild Hareiede av, og instruerer Statens vegvesen om å utrede undersjøisk løsning langs Romsdalsaksen

– Vi ønsker å velge de beste samferdselsprosjektene for Norge. Da må vi sørge for at vi har et godt nok grunnlag for avgjørelsene våre. Trasévalget for E39 Ålesund-Molde ble gjort av regjeringen i 2014. I 2019 ble det gjort en tilleggsutredning av Romsdalsaksen. Vi ber derfor Statens vegvesen om å komplettere rapporten fra 2019 med å utrede undersjøiske løsninger langs Romsdalsaksen. Utredningen skal ikke ha noe å si for fremdriften i prosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Som en del av ny E39 mellom Ålesund og Molde, skal Romsdalsfjorden inn til Molde krysses. Gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033, ble traséen Vik–Julbøen valgt. Bedre kjent som Møreaksen.

LES OGSÅ: Romsdalsaksen: Tillitsbrudd av Statens vegvesen

Hareide avviser påstandene om at Statens vegvesen har opptrådt feil i utredningen av saken så langt:

– Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb med utredningen av forslaget som ligger på bordet i dag. Foto: Torbjørn Tandberg

– Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb med utredningen av forslaget som ligger på bordet i dag. Forslaget er kvalitetssikret og gir et korrekt og godt grunnlag for de vurderingene som skal tas.

I rapporten fra 2019 ble ikke alternativet med undersjøisk tunnel langs Romsdalsaksen vurdert. Vi velger derfor nå å be Statens vegvesen om å utrede dette. Da vil vi kunne se det opp mot det gode grunnlaget som allerede finnes, sier Hareide.

Utredningen gjøres på samme grunnlag som rapporten fra 2019 for kryssing av Romsdalsfjorden. Det vil gi et godt sammenligningsgrunnlag. Utredningen har ikke noe å si for framdriften i prosjektet.

Forsiden akkurat nå