Hadselfjordtunnel
Hadselfjordtunnel

Statens vegvesen nedprioriterer Hadselfjord-tunnel - men fylkeskommunen avgjør

Statens vegvesen anbefaler at videre planlegging av en eventuell tunnel under Hadselfjorden ikke starter før etter at de andre planlagte utbyggingene av E10 i området er på plass.

Det er konklusjonen i Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU) om framtidig kryssing av Hadselfjorden. Utredningen er laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, men etaten sier samtidig at det er opp til Nordland fylkeskommune å avgjøre om ferga på fylkesveg 82 mellom Melbu og Fiskebøl bør erstattes med tunnel.

En undersjøisk tunnel mellom Melbu og Strønstad med tilknyttede veger er beregnet å koste 3 milliarder kroner.

Les også

Kan halvere reisetiden

En fast forbindelse mellom de to øygruppene innebærer at reisetida mellom Stokmarknes og Svolvær kan nær halveres, fra 1 time og 35 minutter i dag til 50 minutter med tunnel. Reisetida mellom Sortland og Svolvær kan kuttes fra to timer i dag til 1 time og 15 minutter. I tillegg vil en slik løsning gi full fleksibilitet, ved at trafikantene kan reise når de vil i stedet for å være avhengig av fergetider.

Fra statens side var det viktig å få svar på om en ny forbindelse mellom Lofoten og Vesterålen kunne få betydning for sykehus- og lufthavnstruktur.

Konklusjonen er at avstanden mellom sykehusene på Leknes og Stokmarknes fortsatt er for lang til at en tunnel under Hadselfjorden alene kan føre til endringer i sykehusstrukturen. Dersom det skal være aktuelt, må reisetida internt i Lofoten reduseres først. En tunnel antas heller ikke å utløse endringer i utdanningsstrukturen i regionen, heter til i innspillet fra Statens vegvesen.

Les også

Prioriterer E10-utbygginger først

Spørsmål om framtidig lufthavnstruktur i området er utredet i en egen rapport – Transportløsning for Lofoten, Vesterålen og Ofoten, som Avinor og Statens vegvesen la fram tidligere i år. Her anbefales utbygging av E10 mellom Svolvær og Leknes, sammen med utbygging av ny stor lufthavn på Leknes.

I anbefalingen i den nye utredningen om Hadselfjorden, understreker Statens vegvesen at både utbygging av E10 i Lofoten og E10/riksvei 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (Hålogalandsvegen) bør realiseres før tunnel under Hadselfjorden.

Les også

Forsiden akkurat nå