- Utbygginga av Lønset-Hjelset skal koste 1,3 milliarder kroner og staten bidrar med 45 prosent av pengene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide
- Utbygginga av Lønset-Hjelset skal koste 1,3 milliarder kroner og staten bidrar med 45 prosent av pengene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Foto: Tor Livius Midtbø/SD)

Starter utbedringen av 9,3 kilometer E39 mellom Lønset og Hjelset

Samferdselsdepartementet går inn for å godkjenne utbygging og finansiering av E39 Lønset-Hjelset. Utbyggingen vil koste om lag 1,3 milliarder.

– Bygging av vei skal løse samfunnsutfordringer. Øst for Molde sentrum skal det bygges nytt sykehus. Da må vi sørge for at veien til og fra sykehuset er god nok. Strekningen har i dag lav standard, og det er på tide med en oppgradering. Nå kommer det, til glede for Romsdal og Nordmøre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Staten skal bidra med 45 prosent av midlene av en samlet kostnad på 1,3 milliarder kroner.

– Ny vei vil ikke bare sørge for at ambulansene kommer seg raskt til sykehuset. Det vil òg bety sammenhengende gang- og sykkelveg på hele strekningen, for det meste langs dagens vei. Da får vi bedre sikkerhet for alle trafikanter, sier Hareide.

Strekningen mellom Lønset og Hjelset er den med lavest standard på E39 mellom Molde og Kristiansund. Den nye veien blir 9,3 kilometer lang. Det vil bli tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt. Fartsgrensen blir 90 km/t.

Les også

Forsiden akkurat nå