STATSBUDSJETTET 2024

Starter opp tre store tunnelprosjekter i 2024

Regjeringen foreslår å bevilge 43,1 milliarder kroner til veiformål, som er en økning på 3,3 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2023 . Dette innebærer 36,5 milliarder til Statens vegvesen og 6,5 milliarder til Nye Veier.

Oslofjordforbindelsen har en prognose for sluttkostnad på om lag 7 milliarder kroner. I 2024 legges det opp til en oppstart av prosjektet.
Oslofjordforbindelsen har en prognose for sluttkostnad på om lag 7 milliarder kroner. I 2024 legges det opp til en oppstart av prosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen
6. okt. 2023 - 09:47

Budsjettforslaget innebærer en økning fra saldert budsjett i 2023 på 8,8 prosent til Statens vegvesen og 6,6 prosent til Nye Veier.

Godt vedlikehold er avgjørende for å ha et godt, trygt og fungerende veinett, slik at veiene kan brukes i mange år, sier Regjeringen i sitt forslag. Totalt foreslår de derfor å bevilge 9,7 milliarder kroner til drift og vedlikehold på riksveier.

– Regjeringen har en strategi om å ivareta eksisterende veiinfrastruktur. I tillegg til drift og vedlikehold, foreslår vi i år oppstart av tre nye riksveiprosjekt og videreføring av forberedende arbeid på felleprosjektet Vossebanen/E16 Arna–Stanghelle. Vi skal ivareta de riksveiene vi har, utbedre hvor vi kan og bygge nytt hvor vi må, sier Nygård.

Til investeringer på riksveiene foreslår regjeringen å bevilge 20,7 milliarder kroner, for å tilrettelegge for rasjonell framdrift i igangsatt prosjekt og oppstart av riksveiprosjektene, slik det allerede ble lekket under valgkampen.

Oppstartmidler

Det er satt av midler til oppstart av prosjektene:
– E6 Megården–Sommerset (delprosjekt på E6
Megården–Mørsvikbotn) i Nordland
– E134 Røldal–Seljestad i Vestland
– E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 i
Akershus

Videføring av forberedende arbeider:


Det er også satt av midler til å videreføre forberedende arbeider på Fellesprosjektet Vossebanen/ E16 Arna–Stanghelle i Vestland.
Nye Veier har foreløpig lagt opp til anleggsstart for prosjektene:
– E6 Berkåk–Vindåsliene (delprosjekt på E6
Nedgård (Ulsberg)–Melhus) i Trøndelag
– E6 Roterud–Storhove (delprosjekt på E6
Moelv–Øyer) i Innlandet
– utbedringstiltaket Djupevik–Kviturtunnelen på
rv. 13 Skare–Sogndal i Rogaland og Vestland
– utbedringstiltakene Stuguflåten–Raudstøl og
Veblungsnes på E136 Dombås–Vestnes i Innlandet og Møre og Romsdal

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.