Hva som vil skje med den gjenstående 14 kilometer lange E18-strekningen med gammel standard i Follo, er høyst usikkert.
Hva som vil skje med den gjenstående 14 kilometer lange E18-strekningen med gammel standard i Follo, er høyst usikkert. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Etter nei i Ås kommunestyre:

Stanser videre arbeid med E18 Retvet - Vinterbro

Statens vegvesen har nå bestemt seg for at arbeidet med planlegging og grunnerverv for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro settes på pause.

Etter at Ås kommunestyre i forrige uke sa et klart nei til delfinansiering av strekningen E18 Retvet-Vinterbro med bompenger, setter Statens vegvesen hele prosjektet på pause for å finne ut hvilke nye muligheter som finnes for å gå videre. 

Statens vegvesen har de siste årene jobbet med forberedende arbeider for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro basert på vedtatt reguleringsplan fra 2016. Dette arbeidet omfatter blant annet grunnerverv og planlegging, samt at prosjektet har finansiert arkeologiske utgravninger i den planlagte veilinjen.

Men vedtaket i Ås kommunestyre innebærer at Statens vegvesen ikke lenger kan gå videre med jordskifte/grunnerverv.

Vegvesenet har derfor stanset alt pågående arbeid med planlegging og grunnerverv. Unntaket er de arkeologiske utgravningene ved Askjum som går som planlagt etter ferien.  

Kommunestyret i Nordre Follo ga uka før tilslutning til samme spørsmål.

Les også

Forsiden akkurat nå