Fra venstre de to som skal lede nysatsingen i hovedstadsområdet, daglig leder i Oslo-avdelingen Grim Henrik Fallingen og Robert Evensson. På høyre side daglig leder i Stange Asfalt Alexander Storsveen, og hovedeier og styreleder Erik Wollebæk.
Fra venstre de to som skal lede nysatsingen i hovedstadsområdet, daglig leder i Oslo-avdelingen Grim Henrik Fallingen og Robert Evensson. På høyre side daglig leder i Stange Asfalt Alexander Storsveen, og hovedeier og styreleder Erik Wollebæk. (Foto: Jarle Skoglund)

Stange-gutta reiser til by’n for flere asfaltoppdrag

Det er de store asfaltjobbene i og rundt hovedstaden som lokker når Stange Asfalt nå etablerer seg med en egen Oslo-avdeling.

– Nå har vi hatt oppdrag i Oslo i mange år, men da som underentreprenør på vegprosjekter, så helt nytt er dette markedet ikke for oss, forteller styreleder og hovedaksjonær i Stange Asfalt, Erik Wollebæk. Men vi har hatt en plan gjennom flere år om å etablere oss med en egen avdeling i Oslo-regionen, og med Grim og Robert med på laget kunne vi realisere denne planen.

Daglig leder i Stange Asfalt Oslo, Grim Henrik Fallingen Foto: Jarle Skoglund

Karene det er snakk om er Grim Henrik Fallingen som har bred bakgrunn fra asfaltmarkedet i Oslo etter å ha vært ansatt i blant annet NCC og Vaktmesterkompaniet, og som nå blir daglig leder for Stange Asfalt Oslo AS.  Med seg har han Robert Evensson, også en kar med bred erfaring fra asfaltbransjen.

Etableringen av avdelingen karakteriseres av Wollebæk som en organisasjonsendring, mer enn ekspansjon, men det er egne asfaltlag i Oslo avdelingen.

– Og i tillegg vil vi kunne utnytte oss av kapasiteter i andre avdelinger i også så noe ekspansjon vil det jo være. 

 

Sikter mot statskontraktene

Selv definerer de det nye markedsområdet til å dekke Oslo, Akershus og deler av Buskerud, et område som årlig etterspør et asfaltvolum på mellom 800 000 og 1 million tonn.

– Dette er et stort marked som vi vil være med å sloss om. Det spennende er at her er det full fart hele tiden og det er stor etterspørsel etter dyktige fagfolk som kan utføre jobben til avtalt pris og kvalitet, noe Stange Asfalt er kjent for og som vi skal nå sørge for å videreutvikle her inne. Så vi tror at vi skal få mer enn nok å gjøre, forteller Grim Henrik Fallingen til Våre Veger.

Han forteller at de også sikter seg inn mot de store statskontraktene, men at det ikke er sikkert at de vil legge inn tilbud på alle som i disse dager er ute for det sentrale Østlandsområdet.

– Vi har god kapasitet og en stor maskinpark som gjør at vi har fleksibilitet til å ta alt fra små til store jobber, fra gårdsplasser til motorveger. Dette i kombinasjon med at våre folk har høy kompetanse innen produksjon og legging av asfalt, med blant annet eget laboratorium og KS leder, forteller eieren Erik Wollebæk.

 

Kjøper asfalten av Feiring

Den nye avdelingen har leid kontorbygget i Bjønndalen pukkverk i Nittedal. Pukkverket eies av Feiring Bruk, og det er også de som skal produsere asfalten som Oslo-avdelingen som Stange skal legge ut.

Stange-ledelsen samlet foran kontorlokalene som de har leid av Feiring Bruk ved Bjønndalen pukkverk i Nittedal. Foto: Jarle Skoglund

– Feiring asfalt er en stor og solid produsent av asfalt, så noen bedre løsning enn dette kan vi ikke ønske oss. Nå håper vi bare at Feiring får lov å flytte asfaltfabrikken fra Huken og hit til Bjønndalen, en prosess som pågår, men hvor prosessen med Nittedal kommune har vært vanskelig så langt.

– Dette er en perfekt beliggenhet for et asfaltverk. Litt utenfor byen, men samtidig så nærme at det både miljømessig og samfunnsøkonomisk gir den beste løsningen. I dag må alle høyverdige asfaltmasser som produseres ha stein fra Bjønndalen, dette skal så til asfaltfabrikkene for så å kjøres ut igjen, det er dobbel transport på hvert eneste tonn med masse. Så da sier det seg selv at det beste hadde vært å bare kjørt ut asfalt fra Bjønndalen, og rett ut til markedet. Det er jo det beste for både veier og miljøet, sier Wollebæk.

Størst av de små

Stange Asfalt startet opp i 1999 som en ren utleggerbedrift innen asfalt. I dag har virksomheten vokst til å bli stor aktør innen både pukk og asfalt i Hedmark. Selskapet har to pukkverk i Stange kommune og to asfaltfabrikker, en på Stange som forsyner Hedmarkavdelingen og en i Gjøvik som forsyner Opplandavdelingen. Selv produserer de rundt 110 000 tonn årlig, men legger noe mer ut.

Nylig kjøpte de et nytt mobilverk, et Ermont Roadmaster, som nå står klart til å settes inn på oppdrag hvor transporten fra de stasjonære fabrikkene blir for langt.

Også på utleggersiden investeres det. To nye utleggere fra Wirtgen og en fra Cat er handlet inn, det samme gjelder fire Hamm-valser som er på veg inn denne våren.

– Vi er størst av de små, pleier vi å si, en roller som passer oss godt. Det gir korte kommandolinjer og raske beslutninger, samtidig som vi har såpass organisasjon at vi sikrer kapasitet og kvalitet, sier Erik Wollebæk til Våre Veger.

Forsiden akkurat nå