Nå ser det slik ut ved Valkyrien plass.
Nå ser det slik ut ved Valkyrien plass. (Foto: Katrine Myhre Holland)

Sporveien er i mål på Majorstuen

I september var trikken tilbake i Bogstadveien, og nå er den tilbake på nye spor i Valkyriegata.

En ny milepæl i Oslos trikkeprogram er gjennomført når Sporveien har ferdigstilt et omfattende oppgraderingsprosjekt på Majorstuen.

Sporveiens ferdigstilling av arbeidene betyr at trikken igjen kjører i Valkyriegata over Majorstuen. Avstigning for passasjerer skjer på den gamle holdeplassen i Kirkeveien, og påstigning fra ny, universelt utformet holdeplass i Bogstadveien.

Les også

– Endelig er trikken tilbake

Ny holdeplass i Bogstadveien. Foto: Katrine Myhre Holland

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg er glad for at Majorstuen-prosjektet er ferdig. Det har gitt titusenvis av reisende et forbedret trikketilbud og Majorstuenområdet en flott oppgradering.

– Nå får vi bredere fortau og en ny, universelt utformet holdeplass i Bogstadveien som gjør det enklere for flere å reise kollektivt – uansett alder og funksjonsevne. Straks ruller vi ut de første av 87 nye trikker som er universelt utformede, miljøvennlige og som har plass til flere ombord, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg i en pressemelding.

Les også

Trikken er viktig for byen

– Majorstuen er et travelt og sentralt kollektivpunkt i Oslo. I Sporveien er vi veldig fornøyd med at vi nå har oppgradert et så viktig område, slik at reisende og næringsliv kan nyte godt av et velfungerende kollektivtilbud. Nå kjører trikken, med hyppige avganger og mange passasjerer, i både Bogstadveien og i Valkyriegata igjen. Snart vil Oslos nye trikker bli mer synlige i bybildet, og det gleder vi oss veldig til, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Les også

Nødvendig oppgradering

Infrastrukturen for trikk på Majorstuen har hatt et stort etterslep på vedlikehold. En opprustning har vært helt nødvendig. Området rundt Valkyrie plass med kryss ut i Kirkeveien og Sorgenfrigata, har fått en omfattende oppgradering.

Som del av opprustningen av den nedslitte trikkeinfrastrukturen i Majorstuen-området er det lagt et nytt såkalt vendespor i Jacob Aalls gate som vil øke sikkerheten og kapasiteten i trafikknettet, og strømledningene til trikken er oppgradert. En ny, universelt utformet holdeplass er tatt i bruk i Bogstadveien, og i samarbeid med Bymiljøetaten har fortau og gater fått en oppgradering. Sporveien har også samarbeidet med Vann- og avløpsetaten, som har skiftet ut over 100 år gamle rør.

Les også

Samlet plan for oppgradering

Oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen på Majorstuen har vært omfattende og kompleks, ikke minst fordi prosjektets mest intensive fase ble gjennomført under koranapandemiens utbrudd på vårparten. Kart og tegninger har ikke alltid stemt overens med terrenget. Flere aktører har samordnet sine operasjoner i et tettbygd og trafikkert strøk, for å unngå å grave i flere omganger og for å redusere belastningen for de som ferdes, bor og driver næringsvirksomhet i området.

Kostnadsrammen for trikkeprosjektet på Majorstuen er om lag 250 millioner kroner. Og med en hektisk sluttfase ble prosjektet ferdig til fastsatt tid.

Les også

Forsiden akkurat nå