Kontrollingeniør Teresa Pomares f.v., Thommas Pedersen og Thomas Wefall i Statens vegvesen foran målebilen for platebelastning av vegkroppen (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Teresa Pomares og Thomas Wefall ved måleinstrumentet på den spesialbygde bilen (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Bil og utstyr rigges på plass. (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Utstyret gjøres klart til måling (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Spesialbil tester ut vegens bæreevne

Med spesialutstyr for såkalt platebelastning sørger Statens vegvesens egne laboranter for godt, komprimert vegunderlag før asfaltering.

De seneste dagene har folk fra Statens vegvesens veglaboratorium i Skien vært på E134-kontroll i Kongsberg. Vegunderlagets bæreevne på den nye fire-felts vegen over Damåsen må måles før entreprenøren kan legge asfalt.

 

Sammen med prosjektets kontrollingeniør Teresa Gimenez Pomares var Thomas Wefall og Thommas Pedersen på prøvetaking langs veglinjen mellom Diseplass og Damåsen bruer.

Resultatene av prøvetakene kunne leses av nesten på direkten på skjermen som følger den spesialbygde bilen til Statens vegvesen.

 

Nøyaktighet gir god vegkropp

–Dette er presisjonsarbeid og viktig å gjøre så nøyaktig som mulig for best mulig resultat. Det er viktig at vegkroppen som vi kaller underlaget til vegen før bærlagene med asfalt er godt nok komprimert før asfaltering, forteller Thomas Wefall.

Platebelastningen som disse målingene kalles, sørger for å hindre hjulspor og setninger. Det er en klar økonomisk gevinst å gjøre dette målearbeidet grundigst mulig både for byggherren, entreprenøren og bilistene.

 

Viktig trafikksikkerhet

Det gir også en klar trafikksikkerhetsgevinst. Spesialbilen til laboratoriet i Skien er så ettertraktet at dens tjenester etterspørres mange andre steder også enn bare i Region sør. Platebelastning er en god forsikring for trygge veger.

Forsiden akkurat nå