DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Søndre Vestfold: Fylket vil ikke si noe om prisene på driftskontrakten

Seks entreprenører har gitt tilbud. Men kanskje må konkurransen lyses ut på nytt?

Illustrasjonsfoto: Sten Stromgren/Mählers
2. feb. 2022 - 10:46

Vestfold og Telemark fylkeskommune har lyst ut den nye treårige driftskontrakten 3803 Vestfold syd 2022-2025, som Veier24 omtalte i desember.

1. februar var det tilbudsfrist. Veier24 har - som med alle driftskontrakter hos de største veieierne - bedt om innsyn i hvilke entreprenører som har gitt tilbud, og hvor store tilbudene er.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har svart på Veier24 sin innsynsbegjæring. Fylket har opplyst hvilke seks entreprenører som har gitt tilbud på denne kontrakten. Men fylket vil ikke fortelle om størrelsen på tilbudene.

Fylket skriver følgende i sitt svar til Veier24: «Fylkeskommunen er p.t. i en situasjon hvor en ikke vet utfallet av en tildeling og om en ev. må kunngjøre på nytt. Opplysningene som det er begjært innsyn i vil i så fall være et konkurransekriterium ved kunngjøring av en ny konkurranse. Det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysningene.»

Uansett: Dette er de seks entreprenørene som har gitt tilbud på kontrakten, ifølge Vestfold og Telemark fylke, og de står i alfabetisk rekkefølge:

  • Mesta
  • Norvei
  • Presis Vegdrift
  • Risa
  • Vaktmesterkompaniet
  • Veidekke Industri

Veinettet i denne kontrakten er på 236 kilometer, derav 12 kilometer gang- og sykkelvei. ÅDT på det meste: 10.000, og årlig trafikkvekst er på tre prosent.

Vestfold og Telemark fylkeskommune sa i utlysningen at de har gjort en rekke endringer i driftskontraktene: «Blant annet har vi til dels redusert nivået på vinterdrift, og flere arbeidsoppgaver nå enn tidligere utføres etter bestilling i stedet for at entreprenøren pålegges et funksjonsansvar.»

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.