Veien videre for ITS var temaet under en paneldebatt med Geir Malmedal fra NAF, Christine Korme, Abelia, Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) og Trond Hovland fra ITS Norge.
Veien videre for ITS var temaet under en paneldebatt med Geir Malmedal fra NAF, Christine Korme, Abelia, Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) og Trond Hovland fra ITS Norge. (Foto: Martin Gramnæs)

Sømløse reiser og biler som snakker med hverandre, vegen og myndighetene

Det er det viktigste på ITS-fronten nå, mener direktør i ITS Norge Trond Hovland.

– De to temaene vil være drivende på ITS-området i 2018, forklarer han overfor Våre Veger.

Torsdag ble ITS-konferansen arrangert for 13. gang i Oslo, og det har skjedd mye på denne fronten i løpet av disse årene. 

Implementering i skuddet

– Fra 2003 og fram til 2011, har vi jobbet mye med forskning og utvikling. Da var det tyngre forskning og utvikling som var gjeldende, forteller Hovland. 

Han pekte på store og tunge EU-prosjekter, der forskningsrådene og universitetene var dypt involvert. 

– Nå er det lettere forskning og implementering, som er i skuddet.  

Han forklarte at nesten alle prosjektene som de store statlige instansene jobber med  har kombinert transport og  «connected vehichles» i seg de neste årene. Det gjelder både på veg, skinner og til sjøs. 

Det store spørsmålet fremover blir hvordan man skal organisere seg for å bruke de virkemidlene og verktøyene som nå finnes. 

Fleksibelt lovverk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holdt også et innlegg på konferansen. Ikke mange timer etter at han hadde offentliggjort hvem som får norgeshistoriens største vegkontrakt

Han utrykte entusiasme over at Norge er såpass langt framme når det gjelder ITS. Han peker da på lovverket som han mener er mye mer fleksibelt, enn i andre land. 

– Det er ikke det at vi er verdensledende på å bygge el-biler, men vi legger til rette for å ta i bruk ny teknologi. Det er også kort vei mellom politikere og de som utvikler teknologien, sa han. 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Foto: Martin Gramnæs

Hvordan blir fremtidsveien?

Så er det slik at alle veger som bygges de neste årene skal være stappfull av teknologi? Ikke ifølge samfredselsministeren. 

Han er klar på at vi må vite hvor vi går. 

– Vi skal ikke bygge noe som vi er skuffet over om 10-20 år, men vi skal heller ikke bygge noe som folk ikke trenger, sa han. 

Holdningsendring

Målet er enkelt sagt å få flere til å la bilen stå, og reise kollektivt. 

Det må det legges til rette for, og det må en holdningsendring til. 

Nettopp dette har Kolumbus med sine samarbeidspartnere fått til, og de vant dermed årets ITS-pris for sitt «JobbHjemJobb»-prosjekt

Solvik-Olsen er opptatt av dette. Som bilinteressert, mener han vi likevel ikke skal ødelegge kjøregleden for folk. 

– Men det er vel ikke akkurat kjøreglede folk tenker på, når de står i kø i travle sentrumskryss om morgenen, kommenterte han til latter fra salen. 

 

Omlag 140 personer var til stede på årets ITS-konferanse.  Foto: Martin Gramnæs

 

Forsiden akkurat nå